Görsel Yok

Yapısal Marksizm Louis Althusser

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Yapısal Marksizm Louis Althusser Batı Marksizmi, 1960’larda Sovyet Rus­ya’da Joseph Stalin’in uyguladığı ve Doğu Avrupa, Çin ve Asya’da komünizm adı altında ortaya çıkar görünen insanlık­tan […]

Görsel Yok

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Yapılaşma Teorisi Anthony Giddens Sosyologlar uzunca bir süre sosyal teo­rinin temel sorunuyla, birey ve onun içinde yaşadığı toplum arasındaki iliş­kiyle meşgul oldular. İçinde yaşadığımız toplumun […]

Görsel Yok

Söylem Michel Foucault

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Söylem Michel Foucault FİKİR Oxford Popular Dictionary söylemi ‘konuşma, ders veya bilimsel tez, düşünceleri iletmenin bir yolu’ olarak tanımlar. Ancak Fransız düşü­nür Michel Foucault bu […]

Görsel Yok

Simülasyonlar Jean Baudrillard

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Simülasyonlar Jean Baudrillard ‘Simülasyon’ terimi genellikle gerçek bir şeyin taklidi veya temsilini anlatmakta kullanılır. Günümüzde modern bilgisayarlar tamamlan­mış bir nesneyi kopyalamada veya, ister yeni bir […]