Görsel Yok

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Sanayi Ötesi Toplum Daniel Bell Daniel Bell (1919- ) New York doğumludur ve eğitimini New York City College’ta ve Kolombiya Üniversitesinde tamamlamıştır. Aslında New York […]

Görsel Yok

Risk Toplumu Ulrich Beck

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Risk Toplumu Ulrich Beck Modern toplumlar risklerle doludur. Her gün geçmişte toplumların karşı karşıya kaldıklarından çok daha büyük çapta kaza, hastalık ve büyük felâketler riskiyle […]

Görsel Yok

Post Fordizm Michael Piore

15 Mayıs 2018 sosyolog 0

Post-Fordizm Michael Piore FİKİR Post-Fordizm kavramı belirli bir yazara atfedilemez. O, daha ziyade, modern endüstriyel organizasyonun ve onun üretim yöntemlerinin ayırt edici özelliklerini belirlemeye ve […]