Görsel Yok

Kentleşme Louis Wirth

20 Nisan 2018 sosyolog 0

Kentleşme Louis Wirth Louis Wirth (1857-1952) Almanya’nın bir köyünde zengin Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi, ancak o ondört yaşındayken ailesi Amerika’ya göç etti. […]

Görsel Yok

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi

20 Nisan 2018 sosyolog 0

Kent İdareciliği Raymond E. Pahi   Ray Pahl 1935’te Londra’da doğdu. Cambridge Üniversitesi’nde coğ­rafya okudu ve doktorasını London School of Economics’te, Hert- fordshire bölgesinde kentte […]

Görsel Yok

ANTİK DÖNEMDE KENTLER

12 Haziran 2014 sosyolog 0

Antik kentlerin şziksel özellikleri Antik Yunan ve Roma kentleri için çok çeşitli tarihsel kaynak vardır. Bunlar mitoloji metinleri, tiyatro oyun metinleri, felseş metinler ve Vitruvius’un […]