Görsel Yok

Fundamentalizm Nedir ?

30 Mayıs 2018 sosyolog 0

Fundamentalizmin Tanımı Türkçede ‘köktencilik’ olarak ifadesini bulan fundamentalizm kavramı, Latince ‘fundament’ kelimesinden türetilmiştir ve sözlük anlamı olarak ‘temel’, ‘esas’, ‘esaslı’ anlamlarına gelir.1 Tek bir tanımı […]

Görsel Yok

Ataerkillik Feminizm

9 Nisan 2018 sosyolog 0

Ataerkillik Feminizm feminizm’ terimi Latince kadın anlamına gelen ‘femina’dan türetil­miştir ve köken olarak ‘kadınsı özelliklere sahip olmak’ anlamını taşır. Bu terim Kadın Hareketinin, kadınların eşit […]

Görsel Yok

IRKÇILIK

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  IRKÇILIK   Bazı ırkların diğerlerinden üstün olduğu­nu savunan görüş ve bu ırklara mensup olanlara diğer ırklardaki insanlardan çok ve üstün haklar tanınmasını isteyen siya­sal […]

Görsel Yok

HÜR DÜNYA

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  HÜR DÜNYA   Esas olarak II. Dünya Savaşı sonrası dö­nemde, komünist blok dışında kalan Batı­lı ülkeler için kullanılmış bir deyim. Döne­minin İngiltere Başbakanı Winston […]