Görsel Yok

HİYERARŞİ

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  HİYERARŞİ   Toplumsal örgütlerde iktidarın ve görev­lerin kademelendirihnesini, ast-üst ilişki­lerine göre düzenlenmesini ifade eden kavram. Kelimenin aslı Yunanca hierark-ftt’a’dan gelmekte olup Eski Yunan ve […]

Görsel Yok

HİSTERİ

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  HİSTERİ   Çatışma ve bastırmadan doğan psiko-nevrotik bir rahatsızlık olan histeri, bir tür nevrozdur. Histerikler (histeri hastalı­ğına tutulmuş olanlar) sık sık durumların­dan şikayet ederler […]

Görsel Yok

HİPNOZ

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  HİPNOZ   Yunanca’da “uyku” anlamına gelen hip­noz, bilimsel olarak yeni enformasyonlar almaya nispeten açık bîr kişideki belirli bir noktaya yoğunlaşmış dikkat şekli ola­rak tanımlanır. […]

Görsel Yok

HİNT DÜŞÜNCESİ

27 Ekim 2014 sosyolog 0

  HİNT DÜŞÜNCESİ   M.Ö. 1250-800 yıllan arasında yazıya geçirilmiş Veda adlı kitaplardaki inançla­rı temel almakla birlikte, başlangıcı bin­lerce yıl daha ötelere uzanan, sonralarıy-sa, gerçekleşen […]