Görsel Yok

ANTİK DÖNEMDE KENTLER

12 Haziran 2014 sosyolog 0

Antik kentlerin şziksel özellikleri Antik Yunan ve Roma kentleri için çok çeşitli tarihsel kaynak vardır. Bunlar mitoloji metinleri, tiyatro oyun metinleri, felseş metinler ve Vitruvius’un […]

Görsel Yok

SELÇUKLU VE OSMANLI KENTLERİ

12 Haziran 2014 sosyolog 0

    Selçuklu ve Osmanlı kentleri üzerine yapılan araştırmalar, özellikle de şziki yapı- sı hakkında yapılan araştırmalar; öncelikle Bizans’tan devralınan kentsel miras ve bu mirasın […]