El-Razi Kimdir, Hayatı, Çalışmaları, Hakkında Bilgi

RAZİ, Ebubekir Zekeriya (841-926)İranlı filozof ve bilgin. İslam düşüncesinde Doğacılık’ın kurucusudur.İran’ın Rey kentinde doğdu, öldüğü yer bilinmiyor. Önce müzikle ilgilendi, sonra Bağdat’a giderek çağın ünlü bilginlerinden Ali b. Sehl b. Rabban’dan tıp öğrenimi gördü. Bir süre Rey hastahanesi başhekimliğinde bulunduktan sonra Bağdat hastanesi başhekimliğine atandı. Doğu İslam ülkelerinde, birkaç yıl süren, gezilere çıktı, Samani Hükümdarı Mansur b. İshak’m ilgisini...

Celestin Bougle Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOUGLE, Celestin (1870-1940)Fransız sosyolog. Sosyolojide Demografya Okulu’nun ve Toplumsal Biçimler Okulu’nun temsilcilerindendir.S. Brieuc’de doğdu. 20 yaşında Ecole Normale Superieure’den mezun oldu. S. Bricuc’de Montpellier Edebiyat Fakültesi’nde ve 1901’de Sorbonne’da felsefe dersleri verdi. 1935’te Ecole Normale Superieure’ ün müdürü oldu. 25 Ocak 1940’ta öldü.Bougle, 19. yy’ın ikinci yarısında Comte’un sosyoloji anlayışını başta Durkheim olmak üzere, Levy-Bruhl, Hubert, Mauss, Halbwachs, George...

Paul Natorp Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NATORP, Paul (1854-1924)Alman, filozof ve eğitimci. Yeni-Kantçı Marburg Okulu’nun kurucularındandır.24  Ocak 1854’te Düsseldorf’ta doğdu, 17 Ağustos 1924’te Marburg’ta öldü. Ortaöğrenimini doğduğu yerde bitirdikten sonra Berlin, Bonn ve Strassburg üniversitelerinde felsefe, pedagoji okudu, doğa bilimleri konusunda çalışmalara yöneldi. 1881’de girdiği Marburg Üniversitesi’nde, önce öğretim üyesi, 1885’te felsefe profesörü olarak görevini sürdürdü. Felsefede, öğrencisi olduğu, Hermann Cohen’in etkisiyle Kant’m görüşlerini benimsedi,...

Periandros Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

PERİANDROS (İÖ 668/664-584)Eski Yunan, bilge. Yedi Bilge’den biridir, alçak gönüllülüğün bir davranış kuralı olarak benimsenmesini öne sürmüştür.İÖ 668 ya da 664’te Korent’te doğdu, aynı kentte öldü. Tiran Kyselos’un oğludur. Babasının 629’da ölümü üzerine yönetimi eline almış, önceleri bilim, sanat ve felsefenin koruyucusu olarak Korent’te yarışmalar, yıllık oyunlar düzenlemiş, ileri bir yaşama düzeyi kurmaya çalışmıştır. Kimi kaynakların bildirdiğine göre, yurttaşlar...

Richard Cantillon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTILLON, Richard (1680-1734) İrlanda asıllı Fransız iktisatçı. İktisat öğretisinde Merkantilist İktisat Okulu’yla Klasik İktisat Okulu arasındaki bağı temsil edenlerden biridir.Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1697 olarak belirtilen Cantillon, İrlanda’da doğdu. Paris’e yerleşerek bankerlik yapmaya başladı. Kısa zamanda zengin oldu, Londra’da da bankerlik yaptı. Bir bankacı olan John Law’un denemelerinden yararlandı. 1734’te Londra’da öldü.1725’te yazdığı Essai sur la nature du commerce...

Ebu Mansur el-Matüridî Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

Ebu Mansur el-Matüridî (d. yaklaşık 844, 863 - yaklaşık 944 ), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır.Ebu Mansur el-Matüridî Semerkand yakınlarındaki Maturidi bucağında doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud'tur. Doğduğu yerin adından dolayı Maturidi adıyla anılmıştır. Fıkıh, kelam, tefsir, Hadis ve Kur'an eğitimi...

Emil Kraepelin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kraepelin’in psikiyatriye en önemli katkısı akıl hastalıklarının sınıflandırılmasıdır. 1899’da Campen-dium der Psychiatrie'nm 6. baskısında akıl hastalıklarım, bugün şizofreni olarak adlandırılan dementia praecox (erken bunama) ile manik-depressif psikozu (taşkınlık ve çöküntü dönemlerinin düzgün aralıklarla birbirini izlediği akıl hastalığı) birbirlerinden açık seçik biçimde ayırarak iki temel hastalık grubu olarak tanımladı. Ancak Kraepelin hastalıkların tedavisi konusunda hep kötümser kaldı, tanıya çok önem...

Alfred Fouillee Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fouillee, bu amaçla düşün-güç (idee-force) terimini ortaya atar. Güç onun düşüncesinde çağdaş fizikten alınmış bir kavram olan anlıksal durumlar için kullanılır. Fouillee’ye göre bu güç, bir edim eğilimidir. Düşünce, kendisini edimde gerçekleştirme gizilgücü taşıyan bir güçtür.Bu yüzden düşünce, edimin nedeni durumundadır. Düşünce anlıksal olgu olduğuna göre, anlıkta fiziksel edimin etkin nedenini oluşturur. Düşün-gücü, bilincin öznel varlığıyla nesnelerin nesnel varlığı...

Bedia Akarsu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKARSU, Bedia (1921)Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felsefesi konularında çalışmıştır.İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Nötre Dame De Sion’da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde bitirdi (1943). Bir süre Profesör Von Aster’in yanında Wilhelm von Humboldt’ta Dil-Kültür Bağlamı adlı çalışmasının hazırlığını sürdürdü. Aster’in ölümünden sonra çalışmasını Profesör Joachim Ritter’in yönetiminde bitirerek felsefe doktoru oldu (1953). Daha sonra Heidel-berg Üniversitesinde Profesör Hans...

Friedrich List Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LIST, Friedrich (1789-1846) Alman, iktisatçı. Klasik İngiliz Okulu’nun görüşlerine karşı çıkmış, yeni sanayileşmekte olan ülkelerin ulusal pazarlarını korumaları gerektiğini savunmuştur.Reutlingen’de Württemberg’de doğdu, 1846’da öldü. Bir dericinin oğluydu. Genç yaşta Aydınlanma Dönemi düşünürlerinin etkisinde kalan ve yüksek düzeyde kamu görevlisi olmayı başaran List 1818’de Tübingen Üniversitesi’nde politik iktisat profesörü olduysa da bir yıl sonra bürokrasiye karşı çıkan ve meşruti yönetimi...

Wilhelm Wundt Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WUNDT, Wilhelm (1832-1920)Alman, psikolog ve düşünür. İlk psikoloji deney laboratuvarmm kurucusu olması ve içebakış yöntemiyle tanınmıştır.16 Ağustos 1832’de Mannheim kentinin bir banliyösü olan Neckarau’da doğdu, 31 Ağustos 1920’de Grossbothen’de öldü. Babası Protestan bir din adamı olan Wundt, 19 yaşındayken Tübingen Üniversitesi’ne girdi. Orada başladığı tıp öğrenimini bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi’nde sürdürdü. Dönemin önde gelen fizyoloğu Johannes Müller’in öğrencisi...

Louis Claude de Saint-Martin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SAINT-MARTIN, Louis Claude (1738-1803)Fransız, filozof ve tanrıbilimci. insanda düşünce ve ustan üstün bir ahlak duygusunun bulunduğunu ileri sürmüştür.18 Ocak 1738’de Ambroise’da doğdu, 23 Ekim 1803’te Aulnay’da öldü. Yoksul ve soylu bir ailenin çocuğuydu. Güç koşullar altında öğrenim gördü. Önce Pontlevoi Koleji’nde okudu, sonra Orleans Hukuk Okulu’na girdi. Felsefe, yazın, tanrıbilim, hukuk alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Bir süre avukatlıkla geçimini sağlamaya...

Yang-Tseu Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

YANG-TSEU (İÖ 450-380)Çinli filozof. Uzun yaşamaya karşı çıkarak kısa verimli bir yaşamın gereğini savunmuş, belli bir yaşta kendini öldürmenin bilgelik olduğunu ileri sürmüştür.Yaşamı konusunda bilgi yoktur. Düşünceleriyle ilgili bilgiler de Taoculuk öğretisini anlatan Lie-Tseu adlı yapıttan edinilmektedir. Taoculuk yaşamı kutsal ve değerli saydığından, Yang-Tseu’nun görüşleriyle çelişir, bu nedenle o gelenekçi Çin felsefesine karşı çıkan, Taoculuk öğretisine aykırı davranan bir...