Richard Cantillon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CANTILLON, Richard (1680-1734) İrlanda asıllı Fransız iktisatçı. İktisat öğretisinde Merkantilist İktisat Okulu’yla Klasik İktisat Okulu arasındaki bağı temsil edenlerden biridir.

Doğum tarihi bazı kaynaklarda 1697 olarak belirtilen Cantillon, İrlanda’da doğdu. Paris’e yerleşerek bankerlik yapmaya başladı. Kısa zamanda zengin oldu, Londra’da da bankerlik yaptı. Bir bankacı olan John Law’un denemelerinden yararlandı. 1734’te Londra’da öldü.

1725’te yazdığı Essai sur la nature du commerce en general (“Genel Olarak Ticaretin Doğası Üzerine Deneme”) adlı kitabı ancak ölümünden sonra, 1755’te yayımlandı. Bu kitapta zenginliğin nedenleri ile kambiyo-borsa ve dış ticaret ilkelerini ele aldı.

Cantillon’a göre zenginliğin kaynağı topraktır. Sir William Petty’nin bu konudaki görüşlerini geliştiren Cantillon, topraktan üç ayrı gelir elde edildiğini söylemektedir. Bunlardan ilki toprağı işleme masrafını karşılar, İkincisi, üreticinin kârını oluşturur, üçüncüsü ise toprak sahibinin payıdır. Tarımsal olmayan işletmelerde bu üçüncü tür gelir yoktur. Malların değerini bunların üretimi için kullanılan belirli miktarlardaki toprak ve emek belirler. Ancak arz ve talep nedeniyle malların piyasa değeri gerçek değerlerinden farklı olabilir. Cantillon, bu ilkenin değerli madenler için de geçerli olduğunu savunmuştur.