Bedia Akarsu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AKARSU, Bedia (1921)

Türk felsefeci. Kültür, ahlak, dil felsefesi konularında çalışmıştır.

İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Nötre Dame De Sion’da, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde bitirdi (1943). Bir süre Profesör Von Aster’in yanında Wilhelm von Humboldt’ta Dil-Kültür Bağlamı adlı çalışmasının hazırlığını sürdürdü. Aster’in ölümünden sonra çalışmasını Profesör Joachim Ritter’in yönetiminde bitirerek felsefe doktoru oldu (1953). Daha sonra Heidel-berg Üniversitesinde Profesör Hans Gadamer’in derslerine katıldı (1956-1958). 1960’da Max Scbeler’ de Kişilik Problemi adlı çalışmasıyla doçent, 1968’de de profesör oldu. Üyesi olduğu Türk Dil Kurumu’nda felsefe kavramlarının Türkçeleştirilmesi çalışmalarına katıldı.

Akarsu, çalışmalarını özellikle, kültür felsefesi, ahlak felsefesi, dil felsefesi gibi konular üzerinde yoğunlaştırdı. Çağdaş toplumda kadın sorununu işledi. Atatürk devrimlerinin, felsefe bakımından Türk toplumunda taşıdığı değer üzerinde durarak, yeni bir yorumuna girişti, ilk Çağ’dan Kant’a değin ahlak sorunlarına aranan çözüm biçimlerini, ahlakın ereğini, özellikle bilgelerin ahlak anlayışları ile toplum arasındaki karşılıklı bağlantıyı araştırdı. Ahlak Öğretileri adlı yapıtında bilgelerin değişik görüşlerini sergiledi.

•    YAPITLAR: Wilhelm von Humboldt’ta Dil-Kültür Bağlamı, 1953; Max Scheler’de Kişilik Problemi, 1960; Modern Toplumda Kadın, 1975; Felsefe Terimleri Sözlüğü, 1979; Ahlak Öğretileri, 1982.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi