Wilhelm Wundt Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WUNDT, Wilhelm (1832-1920)

Alman, psikolog ve düşünür. İlk psikoloji deney laboratuvarmm kurucusu olması ve içebakış yöntemiyle tanınmıştır.

16 Ağustos 1832’de Mannheim kentinin bir banliyösü olan Neckarau’da doğdu, 31 Ağustos 1920’de Grossbothen’de öldü. Babası Protestan bir din adamı olan Wundt, 19 yaşındayken Tübingen Üniversitesi’ne girdi. Orada başladığı tıp öğrenimini bir yıl sonra Heidelberg Üniversitesi’nde sürdürdü. Dönemin önde gelen fizyoloğu Johannes Müller’in öğrencisi oldu ve çalışmalarının tüm ağırlığını bu dala verdi. 1856’da tıp doktoru olarak öğrenimini tamamlayıp 1857’de Heidelberg Üniversitesi’nde öğretim görevine başladı. Ertesi yıl ünlü fizyolog H. von Helmholtz’un asistanı oldu. 1858’de kas hareketleri üzerine bir kitap, 1864’te ise bir fizyoloji elkitabı yayımladı. Aynı yıl fizyoloji profesörü oldu. Bu sıralarda ilgisi yavaş yavaş fizyolojiden psikolojiye kayan Wundt, 1867’den sonra bütünüyle psikoloji alanında çalışmaya başladı. 1874’te büyük yapıtı Grundzüge der physiologischen Psychologie’nin (“Fizyolojik Psikolojinin İlkeleri”) 870 sayfa tutan ilk cildini yayımladı; psikoloji ve fizyoloji arasındaki bağlantıları bilimsel olarak değerlendirmeye çalışan ve doğa bilimlerinin yöntemlerinin psikolojideki kullanımını sorgulayan iki ciltlik bu yapıtın, sonuncusu 1911’de olmak üzere altı kez yeniden gözden geçirilerek basımı yapıldı. 1874’te bir yıl Zürich Üniversitesi’nde ders veren Wundt, 1875’te Leipzig Üniversitesi’nin yeni oluşturulan psikoloji kürsüsünün başkanlığına getirildi, böylece Wundt’un bilim yaşamının en verimli dönemi başladı. 1879’da dünyadaki ilk psikoloji laboratuvarıyla donatılmış Psikoloji Araştırmaları Enstitüsü’nü kurdu. 1881’de dönemin ilk etkili ve sürekli psikoloji dergisi olan Philosophische Studien’i (1903’ten sonra Psycbologische Studien) yayımlamaya başladı; bir yandan da felsefeye olan ilgisini sürdürerek 1880’de üç ciltlik Logik (“Mantık”) adlı yapıtını yayımlayan Wundt, 1917’de üniversiteden emekliye ayrıldı.

Wundt psikolojinin fizik bilimlerden farklı olarak incelediği konu ya da deneyimin kendisine, belli müdahalelerde bulunmaksızın doğrudan yaklaşması gerektiği görüşünü savundu. İnsanın bilincinde olup
bitenleri izleyerek ruhsal süreçler üzerine bilgilenme yolu olarak içebakış (introspection) yöntemini önerdi. Wundt’a göre fizikle psikoloji arasındaki yöntem farkı optik yanılsama örneğinde açıkça görülmektedir. Bir suyun içindeki çubuk, fizik bilimi için düzdür, oysa içebakış yönteminin doğrudan izleyicisinin yaklaşımı, o çubuğun kırık olarak deneyimlenmesi üzerine kurulur. Bireyin dolaysız deneylerinin açıklanmasını amaçlayan bu yöntem, yapısı bakımından analitiktir; bilinçli süreçleri öğelerine ayırıp aralarındaki bağlantıları ortaya koymaya çalışır; farklı nitelik ve yoğunluktaki duyumların nasıl karmaşık algı ve düşünceler halinde bir araya geldiklerini gösterir.