Raymond Cattell Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CATTELL, Raymond Bernard (1905 – 2 Şubat 1998) İngiliz, psikolog. İnsanın kişilik yapısına ilişkin çalışmalarıyla tanınmıştır. 16 yaşında Londra Üniversitesine girdi. Fizik ve kimya dallarında eğitim gördü. Bu sırada psikolojiye iigi duyarak University College Laboratuvarmda Spearman’ia biriikte beş yıl araştırmacı olarak çalıştı. 1929’da Kiııg’s Coliege’dan doktora derecesini aldı. Daha sonra Exeter Üniversitesi’nde ders vermeye başladı. Leicester kentindeki okullara psikolojik hizmet sağlamaya...

Antonio Rosmini-Serbati Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROSMINI, Serbati Antonio (1797-1855) Italyan, tanrıbilimci ve filozof. Kant’ın öğretisinden esinlenen yeni bir varlık-bilim oluşturmaya çalışmıştır. 25 Mart 1797’de Rovereto’da doğdu, 1 Temmuz 1855’te Stresa’da öldü. Soylu bir aileden olması nedeniyle ilk öğrenimini özel ve dönemin seçkin öğretmenlerinden gördü. Trente lisesini bitirdikten sonra Padova Üniversitesi’nde felsefe ve tanrıbilim okudu. 1825’te papaz olunca kilisede halkı aydınlatmak, birtakım yenilikler getirmek için girişimlerde...

Alfred North Whitehead (Filozoflar Biyografileri)

alfredwhitehead.png 62 217 Alfred North Whitehead, (15 Şubat, 1861 – 30 Aralık, 1947) yılları arasında yaşamış, İngiliz matematikçi ve filozoftur. Mantıksal pozitivizm olarak bilinen felsefi akımın ve Viyana Çevresi olarak adlandırılan filozoflar grubunun içinde yer alan önemli isimlerden birdir.Ramsgate, Kent, Birleşik Krallık'ta doğdu, Cambridge, Massachusetts, ABD'de öldü. 1880–1910 arasında matematik üzerinde çalıştı. 1910–24 arasında fizik, bilim felsefesi, eğitim pratik...

Martin Buber Kimdir, Hayatı, Kitapları, Felsefesi, Hakkında Bilgi

BUBER, Martin (1875-1965) Alman, düşünür. Varoluşçuluk anlayışından kaynaklanan yöntemlerle din sorunlarına çözüm aramış, çağdaş siyonizmin kurulmasına öncülük etmiştir. Viyana’da doğdu, Kudüs’te öldü. Çocukluğu Galiçya’da, Arap yazınını iyi bilen ve ünlü bir işadamı olan büyükbabasının yanında geçti. Viyana, Leipzig, Berlin ve Zürich üniversitelerinde felsefe ve sanat tarihi okudu. Eski İbrani dinini, geleneklerini inceledi. Siyonizmin, din ve düşünce alanında, başlıca savunucularından biri oldu....

Franco Lombardi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LOMBARDI, Franco (1906 – Roma, Eylül 1989) İtalyan, filozof. Yeni-İdealizm’den kaynaklanan eleştirici bir gerçekliği savunmuştur. 26    Haziran 1906’da Napoli’de doğdu. Roma Üniversitesi’nde felsefe, ahlak ve felsefe tarihi öğrenimi gördü. 1943’te bu üniversitede felsefe tarihi ve ahlak profesörü olarak görev aldı. Lombardi’nin felsefeyle ilgili çalışmaları eleştirel bir gerçekliği geliştirmeye yöneliktir. İtalyan Yeni-İdealizmi’nden yola çıkan bu gerçekliğin kaynağı Kant ve Hegel felsefesindeki ana kavramların...

Dominicus Gundissalvi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Dominicus’un çeviri ve yorumlamaları dışında kalan yapıtlarında da Aristoteles’in ve adı geçen İslam düşünürlerinin etkileri vardır. Bu yapıtlardan De Divisione Pbilosophiae’de (“Felsefenin Bölümleri Üstüne”) bilimleri sınırlandırmaya çalışır. Orta Çağ’m retorik-gramatik-diyalektikten oluşan trivium’u (üçlü) ve aritmetik-geometri-müzik-astronomiden oluşan quadrivium’una (dörtlü) Aristoteles’ten etkilenerek fizik, mantık, metafizik, psikoloji, siyaset bilimlerini de ekler. Getirdiği tanımlamaya göre fizik, özdeği olan ve devingen varlıkları ele alır....

Albrecht Ritschl (Filozoflar Biyografileri)

albrechtritschl.png 76 236 Albrecht Ritschl (25 Mart 1822 - 20 Mart 1889) yılları arasında yaşamış Alman Tanrıbilimci, teolog.

Roy Forbes Harrod Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HARROD, Roy Forbes (1900-1978) İngiliz, iktisatçı. Kendi adıyla anılan bir büyüme modeli kurmuştur. 13 Şubat 1900’de Norfolk’ta doğdu, 8 Mart 1978’de öldü. Westminister’da ve New College’da felsefe ve çağdaş tarih, King’s College’da iktisat öğrenimi gördü. 1922’de Oxford Üniversitesi’ne bağlı Christ Church’de okutmanlığa başladı, 1952’de aynı üniversiteye bağlı Nuffield College’a uluslararası iktisat dalında öğretim üyesi olarak atandı ve 1967’de emekli oluncaya dek...

Arsene Dumont Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Dumont, Arsene Jean-Louis (1849-1902). Fransız nüfusbilimcisi. İktisat öğrenimi gören Arsene Jean-Louis Dumont nüfusbilimde uzmanlaştı. Mesleki olarak Fransız antropoloji topluluğuna yakındı. Serveti tükenince intihar etti. Depopulation et civilisalion, Etüde demographique (Nüfus Azalması ve Uygarlık, Nüfusbilim incelemesi, 1902) adlı kitabında açıkladığı “toplumsal kılcallık” kuramında, “toplumdaki bütün bireylerin yükselme ateşiyle yandığım, ve yükselmenin başlıca engeli çocuklar olduğundan çiftlerin çocuk sayısını azaltmaya yöneldiklerini”...

Kleanthes Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

KLEANTHES (İÖ 331-233) Anadolulu filozof. Zenon’un kurduğu eski Stoa öğretisini geliştirmiş, onu dinle uzlaştırmaya çalışmıştır. Assos’da (Bugün Edremit yakınındaki Behram-köy) doğdu, Atina’da öldü. Babası Phanias adlı yoksul biriydi. Önceleri koşucu, yumruk döğüşçüsü olarak ün kazandı. Ülkesinde çıkan karışıklıklar yüzünden Atina’ya gitti. Orada bahçe sulayarak, yük taşıyarak, suculuk ederek geçimini sağlamaya çalışırken, bir yandan da Kıbrıslı Zenon’un Stoa öğretisini açıklayan konuşmalarını...

August von Bulmerincq Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BULMERINCQ, August Von (1822-1890) Alman, hukukçu. Devletler hukukunda Pozitivist Okul’un temsilcilerindendir. 12 Ağustos 1822’de Riga’da doğdu, 18 Ağustos 1890’da Stutgart’ta öldü. Devletler hukuku ve kamu hukuku profesörü oldu. Daha sonra Heidelberg Üniversitesi’nde Bluntschli’nin yerini aldı. 1870’ten önce Almanya’da devletler hukuku bir disiplin olarak gelişmemişti ve bu alanda Heffter’in tabii hukuka dayanan görüşleri egemendi. Özellikle Avrupa’daki uluslararası antlaşmalarda ortaya çıktığı biçimiyle devletler hukuku...

Jan Tinbergen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TINBERGEN, Jan (1903 - 9 Haziran 1994) Hollandalı iktisatçı, iktisadi dalgalanmalar ve planlama üstüne yaptığı çalışmalarıyla tanınmıştır. 12 Nisan 1903’te La Haye’de doğdu. 1922-1926 arasında Leiden Üniversitesi’nde fizik öğrenimi gördü. 1929’da doktora derecesi aldıktan sonra, Amsterdam Üniversitesi’nde istatistik okutmanı, 1933’te Rotterdam’daki Netherlands School of Economics’de profesör oldu. 1929-1945 arasında Merkezi İstatistik Bürosu’nda, 1936-1938 arasında Milletler Cemiyeti’ nde görev aldı. 1945’te...

Johannes Thyssen Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

THYSSEN, Johannes (1892-1968) Alman, filozof. Tarih felsefesi, varlık-bilim ve bilgi öğretisi konularını içeren çalışmalarıyla tanınmıştır. 22 Ağustos 1892’de Langenberg’te doğdu, 25 Eylül 1968’de Bonn’da öldü. Doğduğu yerde öğrenim gördükten sonra Bonn Üniversitesi’nde felsefe okutmaya başladı, 1926’dan sonra profesörlüğe yükseldi. Thyssen, ölünceye değin kaldığı Bonn’da, felsefenin belli sorunları üzerinde durdu, onlara kendi anlayışına göre çözümler aradı. Thyssen için önem taşıyan, sorunların ortaya konuşu...