John Bates Clark Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CLARK, John Bates (1847-1938) ABD’li iktisatçı. Marjinalizm Okulu’ nun ABD’deki en önemli temsilcilerindendir. 26 Ocak 1847’de Providence’da doğdu, 21 Mart 1938’de New York’ta öldü. Eğitimini Brown Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra, Heidelberg ve Zürich üniversitelerinde okudu. İlk makalelerini 1877-1882 arasında New Englander adlı dergide yayımladı. 1893’te American Economic Association’a (AEA) başkan oldu. 1895-1923 arasında Carleton, Smith ve Amherst kolejlerinde ders verdi. 1895-1911 arasında...

Hans Kelsen Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KELSEN, Hans (1881-1973) Avusturya asıllı ABD’li hukuk felsefecisi. Geliştirdiği Saf Hukuk Kuramı’yla tanınmıştır. 11 Ekim 1881’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içindeki Prag’da doğdu, 19 Nisan 1973’te ABD’de California Eyaleti’nin Berkeley kentinde öldü. Viyana Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görerek 1906’da doktorasını aldı. 1911 ’de Saf Hukuk Öğretisi’ni ayrıntılarıyla açıkladığı Hauptrobleme der Staatsrechtslehre (“Devlet Hukuku Kuramının Temel Sorunları”) adlı teziyle doçent oldu. 1917’de Viyana...

Georg Misch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MISCH, Georg (1878-1965) Alman, filozof. Dilthey düşüncelerinden kaynaklanan yaşam sorunlarını konu edinen bir görüşü geliştirmeye çalışmıştır. 5    Nisan 1878’de Berlin’de doğdu, 10 Haziran 1965’te Göttingen’de öldü. Berlin ve Göttingen üniversitelerinde felsefe öğrenimi gördü. 1919’dan sonra Göttingen Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak görevini sürdürdü. 1939-1946 arasında İngiltere’de, değişik üniversitelerde, felsefe okuttu. Misch’in felsefeyle ilgili düşünceleri Dilthey’in öğretisinden kaynaklanır. Yaşamı boyunca sürdürdüğü çalışmalarıyla bu öğretinin...

Robert Fludd Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fludd’ın evrenin yaradılışına ilişkin görüşleri Kabalacı olarak nitelenebilinir. Ona göre Tanrı, önce kendi içine dönerek bir boşluk yaratmıştır. Bu boşluk, Tanrı’nın ışık olması nedeniyle bir karanlık olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra Tanrı bu boşluk içine ışık olarak yayılarak evrenin tüm varlıklarım yaratmıştır. Bu nedenle dünyadaki her şeyin aydınlık ve karanlığın bir karışımı olarak, ortak bir yapısı olduğu söylenebilir. Işık,...

Arthur Keith Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Londra’daki Royal Society’nin ve Paris Antropoloji Derneği’nin üyeliğine seçilen Keith, antropolojiye katkıları nedeniyle 1921’de “Sir” unvanıyla onurlandırılmıştır. Keith, 20.yy başlarında, tarihöncesi insanın fiziksel yapısını belirlemek üzere yoğun bir araştırma sürecine giren antropoloji bilginlerinin öncülerinden biridir. Darwin’in evrim kuramının en ateşli savunucularından olan Keith, insanın evrimini gün ışığına çıkarmak amacıyla, özellikle Avrupa ile Kuzey Afrika’dan derlenmiş fosil parçaları ve bugünkü İsrail...

Joseph Geyser Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GEYSER, Josef (1869-1948) Alman, filozof. Yeni-Thomasçı bir gerçekçilik anlayışı geliştirmiştir. 16    Mart 1869’da Erkelenz’de doğdu, 11 Nisan 1948’de Münih’te öldü. 1898’de Bonn Üniversitesi’nden doktor sanını aldı. 1904-1917 arasında Münster Üniversitesi’nde; 1924’ten sonra da Münih Üniversitesi’nde profesör olarak çalıştı. Katolik olan Geyser, Yeni-Kantçılık akımının yaygın olduğu bir dönemde, Aristoteles dizgesini izleyerek gerçekçi bir görüş geliştirmeye çalıştı. İdealist Kantçılık’ı ve Görüngücülük’ü yadsıyarak Thomasçı...

Maine de Biran Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Maine de Biran (1766-1824) Fransız filozof ve devlet adamı. İçde-neyin en önemli bir bilgi kaynağı ve öğrenmenin temeli olduğunu öne sürmüştür. Marie François Pierre Gonthier de Biran Maine’ deki Chateau Gonthier’de doğdu, Paris’te öldü. Perigueux’deki Askeri Kolej’e gönderildi. Burada, matematikteki yeteneğiyle ilgi çekti. Meşrutiyeti savunan kralcılar arasında öğrenim gördü, kendi de bu düşünceyi benimsedi. 1784’te kral muhafızlarına katıldı. Fransız Devrimi’nde kralı...

Andrea Alciato Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALCİATİ, Andrea (1492-1550) İtalyan hukukçu. Hukuk felsefesi alanında 16. yy’da ortaya çıkan Hümanist akımın önde gelen temsilcilerindendir. 18 Mayıs 1492’de Milano yakınlarında Alzate’de doğdu. 1518’de Avignon Üniversitesi’nde profesör oldu. İtalya ve Fransa’nın çeşitli kentlerinde, bu arada Milano, Bourges, Pavia ve Bologna üniversitelerinde hukuk dersleri verdi. Kısa sürede ünü tüm Avrupa’ya yayıldı ve çeşitli ülkelerden gelen reformcu din ve bilim adamları bu...

Henry St. John Bolingbroke Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BOLINGBROKE, Henry St.John (1678-1751) İngiliz devlet adamı ve siyaset felsefecisi. İngiltere’deki muhafazakâr Tory Partisi’nin kurucularındandır. 1    Ekim 1678’de Londra’da doğdu, 12 Aralık 1751’de Battersea’de öldü. Babası Sir Henry St.John, annesi ise Lady Mary Rich idi. 1698-1699 arasında bir dünya gezisine çıktı. 1701’de parlamentoya girdi. 1704’te Kraliçe Anne yönetiminin savaş bakanı oldu. 1708’de bu görevinden istifa etti ve parlamentodaki yerini kaybetti. 1710’da...

Siger (Brabant’lı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Siger’e göre felsefe sorunlarının çözümünde biri tanrısal bildiri (vahy) öteki us ilkeleri olmak üzere iki kaynak vardır. Usun yeterli ve kesin sonuca ulaştırıcı olmadığı yerde tanrısal bildiriye başvurmak gereklidir. Bu iki kaynağa uyan bir bilgide kuşku yoktur, kesinlik vardır. O, bu konuda İbn Rüşd’ün usa tanıdığı üstünlük ve önceliğe inanmaz, tanrısal bildiriye güvenir. Oysa İbn Rüşd’e göre tanrısal bildirinin...

Adolphe Franck Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FRANCK, Adolphe (1809-1893) Fransız, filozof. Bir felsefe bilimleri sözlüğü hazırlamıştır, 9 Ekim 1809’da Meurthe’deki Liencourt’da doğdu, lî Nisan 1893’te Paris’te öidü. Haham olmak için girdiği smavı kazanamayınca önce tıp, ardından felseie öğrenimi gördü. Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdiği sırada sağlığının bozulması üzerine İtalya’ya gitti. Bu dönemde en önemli yapıtı Dictıonnaıre des Sciences philosophiquesy (“Felsefe Bilimleri Sözlüğü”) hazırlamaya başladı. 1847’de Sor-bonne’da...

James Burnham Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BURNHAM, James (1905 - 28 Temmuz 1987) ABD'li siyaset bilimci. Çağdaş sanayi toplumlarında teknokratların işlevleri üstüne çalışmalarıyla tanınmıştır. James Burnham 1941’de yayımlanan The Managerial Revolution (“işletmeci Devrimi”) adlı kitabında, gerek sosyalist gerekse kapitalist ülkelerde örgütlerin giderek birbirine benzemekte olduğunu ve teknokratların etkinliğinin arttığım öne sürmüştür. Burnham’a göre, kapitalizm çöküş içindedir ve sosyalist sistem kapitalizmin yerini alacak durumda değildir. Kapitalist ve sosyalist sistemler...