Ebu Mansur el-Matüridî Kimdir, Hayatı, Düşünceleri

Ebu Mansur el-Matüridî (d. yaklaşık 844, 863 – yaklaşık 944 ), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır.

Ebu Mansur el-Matüridî
Semerkand yakınlarındaki Maturidi bucağında doğdu, aynı kentte öldü. Gerçek adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhammed b. Mahmud’tur. Doğduğu yerin adından dolayı Maturidi adıyla anılmıştır. Fıkıh, kelam, tefsir, Hadis ve Kur’an eğitimi gördü. Bir süre İslam ülkelerinde dolaştı, Basra’ya giderek, orada toplanan bilginlerle tanıştı, konuşmalarını dinledi, İslam mezheplerinin, bölgelere göre, uygulanış biçimlerini inceledi.

Matüridî, fıkıh konusunda, Ebu Hanife’nin görüşlerini benimsemiş, ilahi nitelikleri yorumlamada kendine has bir düşünce ortaya koymuştur. Ona göre, bilimin Kur’an ve Hadis olmak üzere iki kaynağı vardır. Bu iki kaynağın ilkeleriyle bağdaşmayan, onlara ters düşen bir nesnenin gerçekliğinden söz edilemez. İnsan, tüm faaliyetlerinde, Peygamberin gittiği yoldan gitmeli onun koyduğu ilkelere uymalıdır; İslam dininin temelini oluşturan iman bunu gerektirir. Ancak iman bir kavram değil, insan faaliyetini yönlendiren kural niteliğindedir. Bu sebeble iman-eylem bağlantısı tüm davranışlarda kılavuz unsurdur.