Emil Kraepelin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Kraepelin’in psikiyatriye en önemli katkısı akıl hastalıklarının sınıflandırılmasıdır. 1899’da Campen-dium der Psychiatrie’nm 6. baskısında akıl hastalıklarım, bugün şizofreni olarak adlandırılan dementia praecox (erken bunama) ile manik-depressif psikozu (taşkınlık ve çöküntü dönemlerinin düzgün aralıklarla birbirini izlediği akıl hastalığı) birbirlerinden açık seçik biçimde ayırarak iki temel hastalık grubu olarak tanımladı. Ancak Kraepelin hastalıkların tedavisi konusunda hep kötümser kaldı, tanıya çok önem vermesine karşın tedaviye çok az değindi. Deneysel psikoloji yöntemlerini klinik çalışmaya uyarlayan, akıl hastalarının psikolojik yetersizliklerinin testlerle nesnel bir biçimde belirlenmesine çalışan Kraepelin, bu öncü çabalarıyla klinik psikolojinin kurucularından biri olarak tanınır.

Bir başka öncü niteliğindeki çalışması, ilaçların zihin ve davranışlar üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Bugün psikofarmakoloji adı verilen bu alanda ilk laboratuvar çalışmasını yapan Kraepelin’in deneylerinden elde ettiği sonuçların büyük bölümü, o dönemde gereken ilgiyi görmediyse de, daha sonraki araştırma bulgularıyla desteklenmiştir. Akıl hastalıkları sınıflandırması ise aradan geçen sürede elde edilen yeni bilgiler ve değişikliklere karşın çağdaş sınıflandırmada hâlâ temel alınmaktadır.

• YAPITLAR (başlıca): Compendium der Psychiatrie, 1883, (“Psikiyatri Elkitabı”).

• KAYNAKLAR: K.Kolle, Kraepelin und treud. Beit-rag zur nueren Geschicte der Psychiatrie, 1957.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi