Hans Kelsen Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

KELSEN, Hans (1881-1973) Avusturya asıllı ABD’li hukuk felsefecisi. Geliştirdiği Saf Hukuk Kuramı’yla tanınmıştır.

11 Ekim 1881’de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırları içindeki Prag’da doğdu, 19 Nisan 1973’te ABD’de California Eyaleti’nin Berkeley kentinde öldü. Viyana Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi görerek 1906’da doktorasını aldı. 1911 ’de Saf Hukuk Öğretisi’ni ayrıntılarıyla açıkladığı Hauptrobleme der Staatsrechtslehre (“Devlet Hukuku Kuramının Temel Sorunları”) adlı teziyle doçent oldu. 1917’de Viyana Universitesi’nde ders vermeye başladı. Ote yandan Avusturya anayasasının hazırlanması çalışmalarına katıldı. Anayasanın 1920’de kabul edilmesinden sonra on yıl anayasa mahkemesinde yargıç olarak görev yaptı. Î930’da Viyana Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra 1933’e değin Köln Universitesi’nde, 1933-1936 arasında Cenevre’de Institut Universitaire des Hautes Etudes’de, 1936-1940 arasında da Prag Üniversitesi’nde ders verdi. 1940’ta ABD’ye yerleşerek önce Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, 1942’den sonra da Berkeley’deki California Üniversitesi’nde çalıştı. 1952’de bu üniversiteden emekli olan Kelsen’ in 60 yıl süreyle yaptığı çalışmalar 24 dile çevrilmiştir.

Kelsen önceleri çalışmalarını hukuka ve devlete ilişkin temel sorunlar üzerinde yoğunlaştırmış, daha sonraki yıllarda ise ilgi alanını siyasi düşüncelerin ve sistemlerin felsefi ve tarihsel çözümlemesine yöneltmiş, demokrasi, parlamenter yönetim, sosyalizm, komünizm üzerine incelemeler yapmıştır. Viyarıa’da Sigmund Freud’la tanışması yaşamı boyunca psikolojiye ilgi duymasına neden olmuştur. Sosyoloji ve sosyal psikolojinin hukuk ve devletin temel kavramları üzerindeki ilişkisi üzerine birçok yazı yazmıştır. Yaşamının sonuna doğru ise antropolojiye ve ilk çağların incelenmesine ağırlık vermiştir. Düşüncenin temel kategorilerinin gelişmesi konusundaki araştırmaları sırasında fiziksel dünyada nedensellik ve ahlaksal anlamda sorumluluk üzerine yaptığı incelemeler onu normun yapısını, hukuksal normla ahlaksal ve töresel norm arasındaki farklılıkları ayrıntılı biçimde incelemeye götürmüştür. Norm kavramı, kuramının odak noktasında yer almıştır.

Kelsen’in hukuk anlayışı Kant felsefesine dayanmaktadır. Kant’ın eleştirici yöntemini benimsemiş, doğayı, hukuksal düzenin yapısını ve eleştirel bir  hukuk bilimini tanımlayacak normatif bir bilgi kuramı yaratmayı amaçlamıştır. Bilginin konusunu o bilgiyi elde etmek için kullanılan yöntemin yaratacağı görüşünü benimseyerek idealizme yönelen Kelsen, Hermann Cohen ve Ernst Cassirer gibi Yeni-Kantçı-lar’la da yakın bir ilişki içinde olmuş, onlar gibi yöntemsel saflığa büyük önem vermiş, görünen ve görünmeyen olmak üzere iki varlık alanı olduğunu kabul etmiştir. Görünmeyen varlık alanı kendi kendine olandır (Ding an sich) ve bilinemez. Bu nedenle bilginin nesnesi bilen özne tarafından mantıksal olarak yaratılır.