İrfan Titiz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İrfan TİTİZ İç hastalıkları profesörü (İstanbul 1903-Ankara 1969). Mercan ve Vefa liselerinde okudu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirerek askerî hekim oldu (1925). Gülhane Askeri Hastahanesi'nde stajını tamamladıktan sonra bir süre Haydarpaşa Askerî Hastahanesi'nde çalıştı (1926-1928). Gülhane’ye dönerek iç hastalıkları kliniğinde asistanlık ve ihtisas yaptı (1928-1933). Daha sonra Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde iç hastalıkları kliniklerinde iki yıl kadar çalışan (1933-1935) İrfan...

Antoine-Henri Jomini Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1813’te Ney, Jomini’nin tümgeneralliğe yükseltilmesini önerdi. Ancak Jomini’den hoşlanmayan mareşal L.A.Berthier bu öneriye karşı çıktı ve işlediği askeri bir kusuru gerekçe göstererek onu hapse attırdı. Bunun üzerine Jomini, Fransız ordusundan ayrılarak Rus Çarı I.Aleksandr’m yaveri oldu ve Rus ordusunda tuğgeneral olarak görev aldı. Aynı görevlerini Çar I.Nikolay döneminde de sürdürdü. 1828’de Türkler’e karşı savaşan Rus ordusunun kumandanlığını yaptı. 183Q’da...

Tayyar Mehmed Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

TAYYAR MEHMED PAŞA ( ? - 1638) Osmanlı sadrazamı. Bağdat’ın alınmasında önemli rol oynamıştır. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Samsun’un Ladik ilçesinden olduğu sanılıyor. 23 Aralık 1638’de Bağdat’ta öldü. Bağdat Valisi Uçar Mustafa Paşa’nın oğludur. Askeri harekâtları hızlı bir biçimde yürütmesi nedeniyle Tayyar lakabı sonradan Araplar tarafından kendisine yakıştırılmıştır. Mutasarrıflık ve valiliklerde bulunan Tayyar Mehmed Paşa, Abaza Meh-med Paşa’yla birlikmiş gibi...

Osman Bölükbaşı Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

BÖLÜKBAŞI, Osman (1913 - 6 Şubat 2002, Ankara) Türk siyaset adamı. Millet Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi genel başkanlığı yapmıştır. Hacıbektaş’ta doğdu. Ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde yaptı. 1937’de Fransa’da Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. Yurda döndükten sonra bir süre Kandilli Rasathanesinde çalıştı. 1940’ta Haydarpaşa Lisesi’ne matematik öğretmeni oldu. 1946’da siyasete atılarak Demokrat Parti’ye girdi ve parti genel müfettişliğine...

Victor Francis Hess Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HESS, Victor Franz (1883-1964) Avusturya asıllı ABD’li fizikçi. Kozmik ışınların keşfine ilişkin öncü araştırmalarıyla tanınır. Victor Franz (sonradan Francis) Hess, 24 Haziran 1883’te Steiermark’taki Schloss Waldstein’da doğdu, 17 Aralık 1964’te New York Eyaleti’nin Mount Vernon kentinde öldü. Fizik ve matematik öğrenimi gördüğü Graz Üniversitesi’nden 1906’da doktora derecesini alarak, iki yıl aynı üniversitede doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü 1910’da Viyana Universitesi’nin yeni kurulan...

Ömer el-Hac Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ÖMER (ykş. 1797-1864) Senegalli din adamı. Yukarı Nijer bölgesinde bağımsız bir devlet kurmuştur. Senegal Irmağı kıyısındaki Podor yakınlarında bulunan Aloar’da doğdu, Jigimbere’de (bugün Mali’ de) öldü. Asıl adı Ömer b. Said Tal’dir. Ticaniye tarikatına bağlı tanınmış hocaların yanında din öğrenimi gördü ve 1826’da Mekke’ye giderek hacı oldu. 1835’e kadar burada kalarak Ticaniye tarikatının önde gelen kişileri arasına girdi ve Batı...

Matthias Corvinus Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

MATYAS I (1443-1490) Macaristan kralı. Macaristan Krallı-ğı’nı dönemin en güçlü Orta Avrupa devleti yapmıştır. 24    Şubat 1443’te Kolozsvâr’da (bugün Romanya’ da Cluj) doğdu, 6 Nisan 1490’da Viyana’da öldü. Ünlü Macar komutanı Hunyadı Janoş’un küçük oğluydu. Babasının 1456’da ölmesinden sonra, Macaristan ve Bohemya Kralı V.Lâszlö’yu (Ladislas) koruması altında tutan ve Hunyadı’ya düşman olan Ulrich onu tutsak aldı, ağabeyi Lâszlö Hunyadı’yı ise...

Abaka Han Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

ABAKA HAN (1234-1282) Ilhanlı Devleti hükümdarı. Moğollar arasında İslamiyet’in yayılmasına karşı savaşmıştır. Moğolistan’da doğdu. Ilhanlı Devleti’ni kuran Hulâgu Han’ın oğludur. 1258’de Hulâgu Han’ın yanında Bağdat’ın almışına katıldı. 1265’te Hulâgu Han ölünce hükümdar oldu. Başına geçtiği devlet, İran’ı, Irak’ı ve Doğu Anadolu’yu kapsıyordu. İlhanlılar, Moğollar arasında en yaygın din olan Şamanizm’ e bağlıydı . Çevrelerindeki Müslüman devletlerle sürekli savaştılar. Bir Budist olan...

Henry Hudson Kimdir, Hayatı, Keşifleri, Hakkında Bilgi

Hudson kuzeybatıdan Asya’ya bir geçiş yolu bulmak amacıyla 1610’da dördüncü kez sefere çıktı. Amerika kıtasının kuzeyindeki Hudson Boğazı’nı geçerek Hudson Körfezi’ne girdi ve körfezin güneydoğu ucunda bulunan James Körfezi’ne ulaştı. Geminin çevresini buzların sarması nedeniyle kışı orada geçirmek zorunda kaldı. Mürettebat açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıysa da, Hudson yolculuğunu sürdürmeye kararlıydı. Ayaklanan tayfalar Hudson’u ve kendisine sadık kalan...

Mustafa Necati Uğural Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

MUSTAFA NECATİ (1892-1929) Türk devlet adamı ve eğitimci. Milli eğitimde köklü atılımların öncüsü olmuştur. İzmir’de doğdu, 1 Ocak 1929’da Ankara’da öldü. İzmir İdadisi ve İstanbul Hukuk Mektebi’ni bitirdi. 1914’te İzmir’de avukatlığa başladı. Kız Muallim Mektebi’nde öğretmenlik, 1915-1918 arası Şark İdadisi’nde yöneticilik, Demiryolları’nda hukuk danışmanlığı yaptı. 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali üzerine Balıkesir Cephesi’ndeki milli çetelerle birleşerek Kuvâ-yı Milliye komutanlığında...

Yitzhak Ben-Zvi Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

BEN ZVİ, İsaak (1884-1963) İsrailli devlet adamı. Filistin’de bir İsrail devleti kurulması için çalışmış, 1952-1963 arasında devlet başkanlığı yapmıştır. 1884’te Rusya’da Poltava’da doğdu, 1963’te Kudüs’te öldü. Kiev’de öğrenim gördükten sonra eğitimini İstanbul Darülfünunu’nda tamamladı. 1907’de Filistin’e yerleşti. Filistin topraklarında bağımsız bir Yahudi devleti kurulması için yürütülen mücadeleye katıldı. Yahudi İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Histardut) yöneticileri arasına girdi. Histardut içinde örgütlenme 1930’da Yahudi...

Heinrich Glück Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

GLÜCK, Heinrich (1869-1930) Alman sanat tarihçisi. Kubbe strüktürlerin ortaya çıkışma ilişkin araştırmalarıyla tanınmıştır. 11 Temmuz 1889’da Viyana’da doğdu, 24 Haziran 1930’da aynı kentte öldü. Yükseköğrenimini Viyana’da tamamladı. 1914’te Viyana Üniversitesi Sanat Tarihi Enstitüsü’nde Josef Strzygowski’nin asistanı oldu. 1920’de doçentliğe, 1923’te de profesörlüğe yükseldi. 1928’de buradaki görevinden ayrılarak, adı şimdi Avusturya Uygulamalı Sanatlar Müzesi olan, Viyana Sanat ve Endüstri Müzesi’nde çalışmaya başladı....

Ateşbaz Veli Kimdir, Ateşbazı Veli Hayatı, Hakkında Bilgi

Ateşbaz-i velî Yûsuf b, İzzeddin (ö. 684/1285) Mevlevîliğin ünlü simalarından. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Mevcut bilgiler, menkibevî de olsa yaşa­dığı yıllar ve Mevlevî kültüründeki yeri hakkında fikir verecek durumdadır. Mev­lânâ'nın babası Bahâeddin Veled ile Ho­rasan'dan geldiği veya kafileye Karaman'da katıldığı rivayet edilmektedir. Horasan'dan geldiği yolundaki görüş da­ha kuvvetlidir. Yûsuf b. İzzeddin'e "ateş­le oynayan kişi" anlamına gelen Farsça ateşbaz unvanının...