Kalenderoğlu Kimdir, Hayatı, İsyanı, Hakkında Bilgi

0
81

KALENDEROĞLU ( ? – 1527) Türkmen ayaklanmacı. Osmanlı Devleti’ne karşı geniş çaplı bir ayaklanmaya önderlik etmiştir.

Doğum yeri ve tarihi bilinmiyor. 1527’de öldü. Söylentiye göre Hacı Bektaş-ı Velî’nin nefes oğlu olan Balım Sultan soyundandır. Alevi ve Bektaşiler kendisine “Şah Kalender” ya da “Genç Kalender” adını da verirler. 1526’da başlayan ayaklanmalar içinde en büyük yandaş kitlesini toplayarak, Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Ayaklanma önce Alevi Türkmenler arasında başladı, ama kısa sürede Sünni halk arasında da yayıldı. Çift bozmanın, boş levent sayısının artması, vergi yolsuzlukları gibi nedenlerin yanında, I.Süleyman’ın [Kanuni] arazi tahririni yenileme girişimi de halkın hoşnutsuzluğunu artırmıştı. I.Selim döneminde dirlikleri ellerinden alınan Dulkadırlı Sipahiler’in de Kalenderoğlu’na katılmasıyla, ayaklanma büyük boyutlara ulaştı. I.Süleyman 1526’daki başarılı Mohaç seferinden döner dönmez Sadrazam Makbul İbrahim Paşa’yı Kalenderoğlu üzerine gönderdi. Özellikle Ankara-Kırşehir çevresinde ayaklanan Kalenderoğlu kuvvetleri Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verdirerek, bozguna uğrattı, ikinci saldırıdan önce İbrahim Paşa, önemli bir güç oluşturan Dulkadırlılar’a diriliklerini geri vereceğini ilan ederek onları ayaklanan kitleden ayırdı. Desteksiz kalan Kalenderoğlu, İbrahim Paşa’nın tümüyle kapıkullarından oluşan ordusu karşısında yenildi ve yakalanarak idam edildi.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi