Dede Korkut Hikayeleri Nedir, Özellikleri, Başlıkları, Edebi Değeri

Dede Korkut Hikâyeleri adı verilen 12 hikâyenin XV. yy. sonu veya XVI. yy. başında yazıya geçirilmiştir. İlk olarak şarkiyatçı Fleischer'in sözünü ettiği ve E. F. Diez'in bir makalesine konu edindiği eserin ilk yayımı Türkiye'de Kilisli Rifat Bilge tarafından yapıldı.Sözlü olarak bütün Türk illerinde varlıkları görülen, Manas ve Oğuz destanları ile ilgisi bulunan, Türkler arasında İslâmiyet öncesi...

Sis ve Gece Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Sis ve Gece, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 1996 yılında yayımlanan polisiye romanı'dır.

Meşk Nedir -Musikide, Müzikte- Hakkında Bilgi

Türk mûsikisinde meşk, hoca ve talebesinin birlikte çalışmaları suretiyle sözlü eserler ve saz eserleri repertuvarının yüzyıllar boyu nesilden nesile intikalini sağlamış bir eğitim ve öğretim yöntemidir. XIX. asrın ilk çey­reğine kadar Türk mûsikisi öğretimi ta­mamen bu sisteme dayalı olarak devam etmiş, daha sonraları Batı etkisiyle kuru­lan konservatuvar vb. mûsiki kurumla­rında da meşk kısmen...

Ya’u – Can Yücel Şiirleri

Ya’uElektrik söndü dün gece, Zorbela toplayıp satrancın taşlarını Mecburen yattık.Simsiyah kediler gibi dolaşıyor koğuşta Uyuyan dostların nefesleri Dolaşsınlar azıcık!Tam ben de eve doğru açılıyordum Şıpırdatmadan hiç kürekleri, Yanmaz mı o tepemdeki yüz mumluk ışık!Bir kürek mahkûmunu Boğazda sandal sefasına Haklılar, bırakmazlar tabii ama... Ya’u ne güzel şeymiş meğer karanlık!(C. Yücel)

Kendi Gök Kubbemiz Kimin Eseri, Kime Aittir, Hakkında Bilgi

Kendi Gök Kubbemiz, Yahya Kemal Beyatlı'nın üç bölümden oluşan şiir kitabı (1961, 1963, 1969).

Bu Ülke Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

1974 yılında ilk kez yayınlanan Bu Ülke,Cemil Meriç'in doğu-batı mevzusu, sağ-sol çatışması gibi mevzulara değindiği kitabı. Cemil Meriç kitabında Türkiye'deki edebiyat ve siyaset dünyasını, doğunun fikir alemini ve önemli düşünce insanlarını ele almaktadır. Meriç kitabı için şunları söylemiştir; "Bu sayfalarda hayatımın bütünü, yani bütün sevgilerim, bütün kinlerim, bütün tecrübelerim var. Bana öyle geliyor ki, hayat denen mülakata bu kitabı...

Gerçek dergisi -1926-1952- Tarihi, Yazarları, Hakkında Kısa Bilgi

Gerçek, Esat Âdil Müstecaplıoğlu’nun kurduğu Türkiye Sosyalist Partisi’nin yayın organı olarak yayımlandı (7 temmuz 1926-1952). Önce haftalık, daha sonra günlük olan Gerçek'te Esat Âdil Müstecaplıoğlu, Fehmi Yazıcı, Doğan Rusenaya v.d. yazdı; partinin kapatılmasıyle yayın sona erdi.

Yalnızız – Peyami Safa Kitap Özeti, Konusu

Yazar: Peyami Safa (1899 - 1961)Konu: Bir genç kızın hayallerinin son bulması.Ana Fikir: Günümüzde insanın bütün problemleri kendi ruhunu keşfedememesidir. Bunu yapabildiğimiz takdirde yaşamımız anlam kazanacaktır.Özet: 1.bölümde evin güzel kızı Selmin annesine ve dayılarına karşı oyunlar oynar, dolaplar çevirir. Onlara adını söylemediği bir erkek ile gayr-ı meşru ilişkide bulunduğunu söyler. Fransa'ya gidecek ve orada çocuğunu doğuracaktır. Selmin'in bu oyunları ve...

İstif -Hat sanatı- Nedir, Özellikleri, Hakkında Geniş Bilgi

İstif. Hat sanatında harf ve kelimelerin üst üste getirilerek ahenkli ve göze hoş gelecek bir şekilde yerleştirilmesi.Hat sanatında hattatların, yazacakları ibareyi uzun denemelerden sonra uygun yazı çeşitleriyle en güzel terkip haline ge­tirmesine istif adı verilir. Bu sanatta harf ve kelimelerin satır nizamında sıralanma­sı esastır. Harflerin baş, gövde veya uzan­tılarının satır çizgisi üstünde yahut altın­da yer alması kaidelerle belirlenmiştir. Yazı...

Ben ve Ötesi – Şiir Kitabı, Tarihi, Konuları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ben ve Ötesi, Necip Fazıl Kisakürek'in (ö. 1983) üçüncü şiir kitabı.1932'de İstanbul'da yayımlanan ese­rin iç kapağında, başlık altında şiirlerin yazıldığı yıllar olan "1922-1931" yer al­makta ve içindekiler de yazılış yıllarına göre bölümlere ayrılmaktadır. Kitaba Örümcek Ağı'ndakı (İstanbul 1925) yir­mi sekiz şiirden yirmi üçü, Kaldırım­lar daki yirmi bir şiirin ta­mamı alınmış, yirmi beş yeni şiir ilâve­siyle Ben ve Ötesi altmış...

Kadir Gece­si Nedir -Edebiyat ve Sosyal Hayatta- Hakkında Bilgi

Kadir gece­sinin Kur'ân-ı Kerîm ve hadislerde ifa­desini bulan önemi, bu gecede yapılan ibadet ve duaların kabul edileceğine, bu geceyi ihya edenlerin günahlarının bağış­lanacağına dair Hz. Peygamber'in açıkla­maları, müslüman toplumlarda ve Özel­likle Osmanlilar'da Kadir gecesinin diğer kandillere göre daha büyük ilgi görmesi­ne, bu arada sosyal hayata yansımasına, örf ve âdetlerin zenginleşmesine vesile olmuştur. Divan edebiyatında Kadir ge­cesi kasidelerin dua kısımlarıyla...

Vezin Türk Edebiyatında, Türleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

VEZİNŞiirin biçim öğelerinden biri olan vezin, XX. yy. Türk şiirinde, sanatçının dünya görüşünü ve eserinin içeriğini belirlemesiyle de dikkati çeker. Türklerin, İslâm uygarlığı etkisine girdikten sonra İran edebiyatı aracılığıyle benimsedikleri Arap kaynaklı aruz vezni, hecelerin belirli kalıplar içinde uzunluk ve kısalıklarına göre sıralanması temeline dayanıyordu. Arap ve Fars dillerinde ünlüyle biten hecelerin uzun da okunabilmesine karşılık, uzun ünlüsü olmayan...

Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı Nedir, Nasıl Oluşmuştur, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Atatürk inkılâpları yeni esaslar getirdi. O devir aydınları bu esaslar üzerinde uzun uzun düşündüler ve bu konuda pek çok yazılarda çeşitli fikirler ileri sürdüler. Cumhuriyet devri Türk edebiyatı ile fikir hayatı arasında sıkı bir bağ vardı . Bu fikirler Cumhuriyet edebiyatının kültür zemini meydana getirir. Bundan dolayı devrin edebiyatı incelenirken fikir hayatının da iyi bilinmesi gerekliydi.Cumhuriyet’in ilk yıllarında beliren...