Kukla Romanı, Kitabı, Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Kukla Türk yazar Ahmet Ümit tarafından yazılıp 2002'de basılan bir gerilim romanıdır.

Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar (Konusu, Uzun Özeti, Karakterleri )

Türü: Roman Yazar: Halide Edib (Adıvar) Yayın Tarihi: 1922 yılında tefrika edildi. Daha sonra kitap hâlinde yayımlandıKitabın Konusu: İzmir’in işgali üzerine şehri kurtarmaya amaçlayan milli mücadele hareketlerinin hedeflerine nasıl ulaştığını ve bu dönemde Ayşe, Peyami ve İhsan arasında geçen acıklı bir aşk hikayesi anlatılıyor.Kitabın Anafikri: Vatanın bağımsızlığı için kadın-erkek demeden tüm halkın mücadele etmesidir.Kitap analizi: Kitap dil açısıından yalındır....

Bir Tereddütün Romanı – Peyami Safa Konusu, Özeti

Yazar: Peyami Safa (1899- 15 Haziran 1961)Ana Fikir: Tereddütle yapılan bir işte başarı elde etmek mümkün değildir. En kötü karar kararsızlıktan daha iyidir.Konu: Yazdığı güzel eserler sayesinde birçok kadınla tanışan fakat tereddütünün kurbanı olan yazar, kararsızlığı yüzünden ilişkilerinin hiçbirinde kesin bir sonuç elde edemez. Yazarın olaylara karşı bu ilgisizliği sadece kendisinin degil tanıştığı insanların hayatını da karartmıştır.Özet: Mualla hanım...

Kırık Hayatlar Kimin Eseridir, Kısa Kitap Özeti, Hakkında Bilgi

1924 yılında yayımlanan Kırık Hayatlar, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu ile Mai ve Siyah'tan sonra batılı roman tekniklerine uygun olarak yazdığı bir başka romanıdır.

Heba Kimin Eseri, Kısaca Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Heba, Hasan Ali Toptaş'ın 2013 yılında yayımlanan romanı.

Bilge Kağan Yazıtı’ndan

Bilge Kağan Yazıtı’ndanBert, Türkler’in gökte doğmuş tanrısal Bilge Kağanı, tahtıma oturdum. Sözümü baştan sonuna kadar dinleyin, önce küçük kardeşlerim, kardeş ve kız kardeş yeğenlerim, benim küçük prenslerim, sonra bütün soyum ve ulusum, sağdaki Şadapıt beyleri, soldaki Tarkanlar ve .Buyruk beyleri, Otuz-Tatarlar. Dokuz-oğuz beyleri ve bütün halk! iyice işitin bu sözlerimi ve dikkatle dinleyin. İleri gündoğusuna, beri gün-ortasına, geri giinbatısına,...

Gurbet Şiiri – Melih Cevdet Anday şiirleri

GURBETO şimdi yalnızdır.. Anasız, babasız; Şapkasız, elbisesiz.. Her şeyi arkada bıraktı; Ne konuşacak arkadaşı, Ne okuyacak kitabı var. Yalnız, yapa yalnız..(Melih Cevdet, Garip, İstanbul, 1941)

Hürriyet Gazete -1868-1870- Tarihçe, Özellikleri, Yazarları, Yayın Politikası, Hakkında Bilgi

Hürriyet. Yeni Osmanlılar Cemiyeti mensupları tarafından 1868-1870 yılları arasında Londra ve Cenevre'de yayımlanan gazete.Muhbir'en sonra Avrupa'da yayımla­nan ikinci Türk gazetesidir. Çıkarılma te­şebbüsü, hazırlıkları, yayımı sırasında or­taya çıkan ihtilâflarla gazetedeki haber ve makaleler, Yeni Osmanlılar'ın Avrupa'daki faaliyetlerinin önemli bir dönemiyle yakından İlgilidir. Yeni Osmanlılar'ın fa­aliyetlerinde olduğu kadar Muhbirve Hürriyet'in yayımlanmasında da devrin önemli şahsiyetlerinden Mustafa Fâzıl Paşa'nın büyük rolü vardır....

Külliyat-ı Kavanin-Sarkis Karakoç Kitabı, İçerik, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Külliyyât-ı Kavânîn. Son dönem Osmanlı hukukçusu ve mevzuat derlemecisi Sarkis Karakoç'un (ö. 1944) Osmanlı hukuk belgelerini bir araya getiren eseri. Müellifin ifadesiyle "külliyyât-ı kavânîn ve nizâmât ve ferâmîn ve berevât ve irâdât-ı seniyye ile muâhedât ve umûma ait mukâvelâtı muhtevi olan" eser XX. yüzyılın başlarında müdevvenât-ı kânûniyye-nin birinci kısmını, yani Osmanlı Devleti'-nin kuruluşundan II. Meşrutiyet/e kadar fermanlar, beratlar, irâde-i...

Cemo Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Türü Nedir

Cemo Kemal Bilbaşar'ın Doğu Anadolu'daki ağa, maraba, köylü ilişkisini anlattığı romanıdır. Kitap küçük yaşta annesini kaybeden güzel kız Cemo'nun yaşadıklarını anlatmaktadır. Kitap 1967'de Türk Dil Kurumu Roman Ödülü'nü kazanmıştır.

Mürebbiye – Hüseyin Rahmi Gürpınar Kitap Özeti, Konusu, Karakterleri

Yazar: Hüseyin Rahmi GürpınarKitap Hakkında: Eser 1896'da tefrika edilip, aynı yıl kitap hâlinde yayımlanan Türk edebiyatının en eleştirel metinleri arasında sayılır. O yıllarda kibar konaklarında, zengin ve soylu kimselerin köşklerinde çocukların eğitimi, bir âdetin sonucu olarak annelerinden alınıp "mürebbiye" adı verilen yabancılara bırakılırdı. Gösterişe meraklı olan aileler bunları yanlarına alır, çocuklarının eğitimini onlara bırakırlardı. Bu durum toplumumuzda sosyal bir...

Kültür Haftası Dergisi Özellikleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

Kültür Haftası. Sanat, fikir ve edebiyat dergisi.Haftalık magazin dergisi Hafta'mn ye­rine çıkarılan derginin sahibi ve neşriyat müdürü Peyami Safa'nın ağabeyi İlhami Safa'dır. Ahmet Ağaoğlu çevresinde olu­şan ve Mustafa Sekip Hınç, Ahmet Ham­dı Başar, Hilmi Ziya Ülken, Namık İsmail gibi liberal eğilimli aydınların yer aldığı çevredeki seviyeli tartışmalar Peyami Safa'yı Kültür Haftası dergisini çıkarmaya götürür; dergiye ası! fikrî istikametini de...

Sevdalinka Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Sevdalinka Ayşe Kulin'in 1999 yılında yayınlanan kitabıdır.