Abdurrahman Gubari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Gubârî (ö. 974/1566) Divan şairi, hattat ve Nakşibendî şeyhi. Babasının adı Abdullah'tır. Âşık Çele-bi'nin yanlış olarak Hamîd-ilili, Latifi"nin Lârendeli, Şemseddin Sami'nin Ak­saraylı göstermelerine karşılık kendisinin Kâ'benâme adlı eserinde, "Mekke şeh­rin dilde çün berk eyledim / Akşehir'i ol zaman terk eyledim Mevlidimdir gerçi ol şehr-i şerif" mısralarında bizzat be­lirttiği üzere Akşehir'de doğmuştur. Öğrenimine Akşehir'de başladıktan sonra İstanbul'a giden Gubâri medrese tahsiline...

Homeros Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

HOMEROS (İÖ 8.yy) Iyonyalı ozan. Eski Yunan edebiyatının başlangıcı sayılan ve Batı edebiyatının temel yapıtlarından olan Ilyada ve Odysseia destanlarının yaratıcısıdır. Yaşamıyla ilgili hiçbir kesin bilgi yoktur. Ancak İÖ 6.yy’dan bu yana onun İyonya’nın Smyrna (İzmir) yöresinde ya da Khios (Sakız) Adası’nda yaşadığı ve Ilyada ve Odysseia destanlarını yaratan bir şair olduğu kabul edilegelmiştir. Destanlarında, Eski Yunanca’nın İyonya lehçesinin egemen...

Stanisław Przybyszewski Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PRZYBYZEWSKI, Stanislaw (1868-1927) Polonyalı roman ve oyun yazarı. Yapıtlarında entelektüellik ve cinsellik gibi temaları işlemiştir. 7 Mayıs 1868’de Inowroclaw kasabası yakınlannda, Lojevo’da doğdu, 21 Ekim 1927’de Jaronty’de öldü. Eğitimini Berlin’de yaptı. Burada Bohem sanatçılar arasına katıldı, Strindberg’le arkadaşlık etti. Bir ara hapse girip çıktı. 1898’de Polonya’ya döndü. Krakovi’de Zycie (Yaşam) adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Dergi, Polonyalı yazar ve aydınların oluşturduğu...

Friedrich Bezold Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEZOLD, Friedrich (1848-1928) Alman tarihçi. Rönesans ve Reform dönemleriyle ilgili önemli çalışmalar yapmıştır. Friedrich Gustav Johannes Bezold 26 Aralık 1848’de Münih’de doğdu, 29 Nisan 1928’de Bonn’da öldü. Münih ve Berlin üniversitelerinde öğrenim gördükten sonra 1870’te Münih Üniversitesi’nden doktora aldı. 1883’te Bavyera Bilimler Akademisi tarih komisyonu üyeliğine atandı. 1884’te profesörlüğe yükseldi. 1907’de Prusya Bilimler Akademisi üyesi oldu. 1896’da Bonn Üniversitesi’ne geçti ve...

Dede Korkut Hikayeleri Nedir, Özellikleri, Başlıkları, Edebi Değeri

Dede Korkut Hikâyeleri adı verilen 12 hikâyenin XV. yy. sonu veya XVI. yy. başında yazıya geçirilmiştir. İlk olarak şarkiyatçı Fleischer'in sözünü ettiği ve E. F. Diez'in bir makalesine konu edindiği eserin ilk yayımı Türkiye'de Kilisli Rifat Bilge tarafından yapıldı. Sözlü olarak bütün Türk illerinde varlıkları görülen, Manas ve Oğuz destanları ile ilgisi bulunan, Türkler arasında İslâmiyet öncesi...

Sis ve Gece Kimin Eseri, Konusu, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Sis ve Gece, şair ve yazar Ahmet Ümit'in yazdığı, 1996 yılında yayımlanan polisiye romanı'dır.

Halil Nihat Boztepe Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Halil Nihat Boztepe, (1880-1949) Son devir Türk edebiyatında daha çok mizah ue hicivleriyle tanınan şair.

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı

Arel-Ezgi Sistemi ve Eski Nota Yazısı Bugün kullanılan notalama sistemi, Sadettin Arel ile Dr.Suphi Ezgi’nin ortak çalışmalarının bir ürünüdür. Bu sistem, Türk musikisine özgü perdeleri gösterme amacıyla Batı notasına özel diyez, bemol işaretleri eklenmesiyle oluşturulmuştur. Geçmişte, Türk musikisinde Ebced ve Hampar-sum notaları kullanılmıştır. Nâyî Osman Dede ile Abdulbakî Nâsır Dede klasik Ebced notasını geliştirmişlerdi. Ebced notası Arap alfabesinden esinlenerek yapılmıştı; her...

Siyahi Ahmed Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED EFENDİ, Siyahî (ö. 1099/1687-88) Türk nesta'lik hattatı. İstanbul'da doğdu; babasının adı Sa­lih'tir. Türk nesta'lik hattının ilk büyük üstatlarından biri olarak kabul edilmiş, rengi siyah olduğundan Siyâhî lakabıyla anılmıştır. Hattı, akrabası meşhur hat­tatlardan Tophaneli Mahmud Efendi'den öğrenerek icazet aldı. Askerî kassam başkâtibi olarak Defterdar Kılıç Ali Paşa ile Trabzon'a giderken Ağva sahilinde vefat etti. Himmetzâde Abdullah Efen­di'nin, vefatına düşürdüğü tarih...

Georges Rouault Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ROUAULT, Georges (1871-1958) Fransız, ressam. Fransız Dışavurumculuğu’nun (Ekspresyonizm) en özgün ve güçlü temsilcilerinden biridir. Georges Henri Rouault 27 Mayıs 1871’de Paris’te doğdu, 13 Şubat 1958’de aynı kentte öldü. Bir doğramacı ustasının oğluydu. Büyükbabasımn evinde gördüğü Daumier’nin baskıları onu sanata yöneltti. 1885-1890 arasında bir camcının yanında eski vitrayların onarımı üstüne çalıştı. Bir yandan da Ecole des Arts Decoratifs’te gece derslerini izliyordu....

Doris Lessing Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

LESSİNG, Doris (1919) Ingiliz, yazar. 20. yy’ın toplum ve bireye ilişkin sorunlarını ele alan romanlarıyla tanınmıştır. 22 Ekim 1919’da İran’ın Kirmanşah kentinde doğdu. O sırada babası İngiliz ordusunda görevli bir kaptan olarak İran’da bulunuyordu. 1924’te ailece Güney Rodezya’ya giderek bir çiftliğe yerleştiler. Lessing, 1949’a değin burada yaşadı, sonra İngiltere’ ye gitti. 1950’de yayımlanan ilk romanı The Grass is Singing’le (Türkü Söylüyor Otlar)...

Thomas Wolfe Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

WOLFE, Thomas (1900-1938) ABD’li yazar. Otobiyografi niteliğindeki romanlarıyla tanınmıştır. Thomas Clayton Wolfe 3 Ekim 1900’de North Carolina Eyaleti’nin Asheville kentinde doğdu, 15 Eylül 1938’de Maryland Eyaleti’nde, Baltimore’da öldü. 1916’da girdiği North Carolina Üniversitesi’n-deki öğrenimi sırasında tiyatro oyunları yazmaya başladı. Harvard Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi gördü. Yazdığı oyunlar üniversite tiyatrosunda sahnelendi. Tiyatro yaşamını sürdürmek üzere 1923’te New York’a gitti. Ne w York...

Esad Efendi (Yanyalı) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ESAD EFENDİ ( ? -1730) Osmanlı bilim adamı. Aristoteles’in Physika adlı yapıtını Arapça’ya çevirmiştir. Mehmed Esad b.Ali b.Osman,Osmanlı egemenliğindeki Yanva’da (bugün Yunanistan’da Ioannina) doğdu, İstanbul’da öldü. Önce Yanya’da, 1686’dan sonra İstanbul’da medrese öğrenimi gördü ve pozitif bilimlere ilgi duyarak, zamanının ünlü bilim adamlarından biyoloji, matematik, astronomi ve astroloji dersleri aldı. 1699’da Eyüp Sultan Medresesi müderrisliğine, 1725’te Galata kadılığına getirildi....

İlişkiler Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

İlişkiler, yazar Erhan Bener'in 2002 yılında yayımlanan romanı.

Cem Karaca Kimdir, Kısaca Hayatı, Albümleri, Hakkında Bilgi

Cem KARACA, Türk rock müziği sanatçısı, besteci, tiyatrocu, sinema oyuncusu (İstanbul 1945 - 8 Şubat 2004). Apaşlar Topluluğu ile uzun süre çalıştı. Âşık Emrah,...

Derialti Nedir? Derialti Anlamı ve Hakkında Bilgi

Sözlüklerde geçen anlamı : "derialtı" ne demek?1. Derinin altında bulunan Derialtı kelimenin ingilizcesi: adj. hypodermic, subcutaneous

Adaklanma Nedir Ne Demek, Hakkında Bilgi

Adaklanma nedir? Adaklanmak işi veya durumu

An Lushan (An Lu-Şan) Kimdir, Hayatı, Dönemi, İsyanı, Hakkında Bilgi

AN LU-ŞAN (703-757) Çinli komutan. Çin ordusunda subayken T’ang hanedanını devirmiş ve kısa bir süre imparatorluk yapmıştır. Doğu Türkleri’yle kaynaşmış bir Özbek ailesinden geliyordu. 716’da Doğu...