Figüran Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sinema ve tiyatroda dikkati çekmeyecek kadar önemsiz rolde oynayan kişiler. Genellikle diyaloglarda yer almazlar.

Abdal Nedir, Ne Demektir Anlamı Tanımı

Abdal; Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan, Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir ve bu sayede en üst mânevî mertebenin bir adıdır. Sünnî İslam dışında kalan birçok Türkmen dinsel topluluğunda rastlanmakta, Derviş veya baba da denmekteydi. Bir abdal Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir. Abdallık mertebesine ermiş kişi hakikatın mutlak ve doğrudan bilgisine erişebilmektedir. Toplumsal bir şahsiyet olarak abdal...

Meşk Nedir -Musikide, Müzikte- Hakkında Bilgi

Türk mûsikisinde meşk, hoca ve talebesinin birlikte çalışmaları suretiyle sözlü eserler ve saz eserleri repertuvarının yüzyıllar boyu nesilden nesile intikalini sağlamış bir eğitim ve öğretim yöntemidir. XIX. asrın ilk çey­reğine kadar Türk mûsikisi öğretimi ta­mamen bu sisteme dayalı olarak devam etmiş, daha sonraları Batı etkisiyle kuru­lan konservatuvar vb. mûsiki kurumla­rında da meşk kısmen...

Sam Shepard Kimdir, Hayatı, Oyunları, Hakkında Bilgi

SHEPARD, Sam (1943) ABD’li oyun yazarı. Ülkesindeki çağdaş oyun yazarlarının en ustalarından biridir. 5 Kasım 1943’te Illinois Eyaleti’nin Ford Sheridan kentinde doğdu. California’da ortaöğrenimini tamamladıktan sonra 1961-1962 yıllarında Mount San Antonio Junior College’da okudu. California, Massachusetts ve New York’ta çobanlıktan meyve toplayıcılığına, garsonluktan müzisyenliğe dek çeşitli işlerde çalıştı. 1967 ve 1977’de Obie Ödülü’nü, 1974’te Ulusal Sanat ve Edebiyat Enstitüsü Odülü’nü,...

Ya’u – Can Yücel Şiirleri

Ya’u Elektrik söndü dün gece, Zorbela toplayıp satrancın taşlarını Mecburen yattık. Simsiyah kediler gibi dolaşıyor koğuşta Uyuyan dostların nefesleri Dolaşsınlar azıcık! Tam ben de eve doğru açılıyordum Şıpırdatmadan hiç kürekleri, Yanmaz mı o tepemdeki yüz mumluk ışık! Bir kürek mahkûmunu Boğazda sandal sefasına Haklılar, bırakmazlar tabii ama... Ya’u ne güzel şeymiş meğer karanlık! (C. Yücel)

Ayşe Kulin Kimdir, Hayatı, Kitapları

Ayşe Kulin. Türk yazar ve gazeteci (d. 1941, İstanbul). Arnavutköy Amerikan Kız Koleji Edebiyat bölümünü bitirdi. Çeşitli gazete ve dergilerde editör ve muhabir olarak çalıştı. Uzun yıllar televizyon, reklam ve sinema filmlerinde sahne yapımcısı, sanat yönetmeni ve senarist olarak görev yaptı. Öykülerden oluşan ilk kitabı Güneşe Dön Yüzünü 1984'te yayınlandı. Bu kitaptaki "Gülizar" adlı öyküyü, Kırık Bebek adı ile...

Ah­med b. Ebü’l-Havari Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

AHMED b. EBÜ'L-HAVÂRÎ (ö. 246/860) İlk devir sufîlerinden. Babasının adı Abdullah, dedesinin adı Meyrnûn olup aslen Küfelidir. 164'te (780-81) doğdu. Şam'da yaşadı. Uzun yıllar ilim tahsiliyle meşgul oldu. Ebû Abdullah Saîd en-Nibâcî, Ebû Bekir b. Ayyaş ve Ahmed b. Âsim el-Antâkî ile görüştü.  Ebû  Süleyman ed-Dârân’nin müridi oldu. Süfyân b. Uyeyne ve Bişr b. Seri’nin sohbetlerine katıldı. Cüneyd-i Bağdadînin takdirini...

Ahmed el-Haşimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED el-HAŞİMİ   Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî (1878-1943) Mısırlı edip, yazar ve eğitimci. Kahire'de doğdu. Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesinde Muhammed b. Muhammed el-Enyâbî, Cemâleddîn-i Efgânî, Abdülkâdir b. Mus­tafa er-Râfiî ve Muhammed Abduh gibi meşhur âlimlerden ders aldı. Mezun ol­duktan sonra Kahire’deki yerli ve ya­bancı okullarda uzun süre öğretmenlik, idarecilik ve müfettişlik yaptı. Hz. Hüse­yin vasıtası...

Mahmut Goloğlu Kimdir, Kısaca Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

Mahmut GOLOĞLU, hukukçu, tarihçi (Trabzon 1915 - 11 Ekim 1982). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1938). DP'den Trabzon milletvekili olarak siyasi hayata girdi (1950-1960). 27 Mayıs Darbesi'nden sonra, Anayasa'yı ihlal suçundan Yüksek Adalet Divanı'nda yargılandı, aklandı.

Epigraf Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kursun_kalem.png 50 118 Epigraf, Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.

Barnett Newman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

NEWMAN, Barnett (1905-1970) ABD’li ressam. Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) akımının ilk temsilci ve kuramcılarındandır. 29 Ocak 1905’te New York’ta doğdu, 3 Temmuz 1970’te aynı kentte öldü. Asıl adı Baruch’dur. Polonyalı göçmen bir ailenin çocuğuydu. Sanat eğitimini 1922-1926 arasında Art Students’ League’de yaptı. 1927’de bir yıl City College’da okudu, Cornell Üniversitesi’nde de lisansüstü eğitim yaptı. Sonra babasının konfeksiyon işinde çalışmaya başladı. Ülkenin...

Sami Güner Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Sami Güner (5 Mayıs 1915, Priştine -20 Şubat 1991, Elmalık , Bolu). Türkiye’nin tanıtılmasına katkıda bulunan fotoğrafçı. İÜ Hukuk Fakültesindeki öğrenimini yarıda bırakarak Merkez Bankası’nda görev aldı. Emekliye ayırtınca (1961), genç yaşta başladığı fotoğraf çalışmalarına hız verdi. Özellikle Türkiye’nin doğa ve tarih zenginliklerini ortaya koyan renkli fotoğraflarıyla tanındı. Buraları pekçok kez yurt dışında sergiledi. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nca (FIAP),...

Ziyaeddin Kemali Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ziyâeddin Kemâlî (1873-1942) Tatar Türkleri'nin Cedîdci düşünür ve yazarlarından. 9 Aralık 1873'te Ufa'ya (Başkirdistan) bağlı Telaş (Kileş) köyünde doğdu. Asıl adı Pervâzeddin, künyesi Cemâleddin b. Ke­mâleddin b. Abdüsselâm b. Mustafa'dır. ilk eğitimini köyünde aldıktan sonra Ahund Hayrullah Osmânî'nin Ufa'da açtığı Osmaniye Medresesi'ne devam etti. Bu­radan mezun olunca aynı medresede ders okutan Ziyâeddin Kemâli, Ufa Cem'iyyet-i Hayriyyesi tarafından Mısır'a Ezher Üni-versitesi'ne...