Stephane Mallarme Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Stephane Mallerme ( asıl adı Etienne Mallarmé) Fransız şair (18 Mart 1842 Paris – 9 Eylül 1898 Paris Valvins).

Yaşamı

Beş yaşında ve annesini yitirdi. Ortaöğrenimini, on yaşında yatılı olarak girdiği Sens Lisesi’nde yaptı (1860). İlk şiirlerini de bu dönemde yazdı ve Baudelaire’in Fleurs du mal (Elem Çiçekleri) adlı eserinden çok etkilendi. Yine çok beğendiği Edgar Allen Poe’yu  daha iyi anlamak için İngilizce öğrendi. 1863’te İngiltere’ ye gitti ve İngilizce öğretimi dalında yeterlik belgesi aldı. Fransa’ya döndükten sonra Tournon Koleji’nde öğretmenliğe başladı. Bir süre Besançon ve Avignon’da yaşamını sürdürdüyse de 1871’de Paris’e döndü, 1895’te öğretmenlikten emekli oldu. 9 Eylül 1898’de Paris yakınlarındaki Valvins’te öldü.

Edebi Kişiliği

Şiirlerini Art Libre’de yayımladı. Bir ara La Dernière Mode adlı dergi çıkardı.

1880’den sonra Paris’teki evinde dostlarıyla ‘Salı Toplantıları’ ile düzenledi. Parnas Ekolü’nün önderi ve kurucusu sayılan Théodore de Banville, Auguste Villiers de l’Isle-Adam ve Léon Dierx gibi şairlerle dostluk kurdu. 1884’e kadar değeri pek bilinmedi, ancak çok sınırlı bir çevrede tanınıp beğenildi. Verlaine’in Les poètes maudits (“Lanetlenmiş Şairler”) ve Huysmans’ ın À rebours (“Tersine”) adlı eserlerinde yazdıkları övgülerle birdenbire üne kavuştu. Genç simgeci (sembolist) şairlerin ustası olarak görülmeye başladı. Sah toplantıları, onun müzik ve şiire ilişkin görüşlerini dinlemek isteyen hayranlarıyla doldu. Bu hayranlar grubu içinde, Gustave Kahn, Jules Laforgue, Maurice Barrés, Paul Claudel, André Gide ve Paul Valéry de bulunuyordu.

Seçkin ve karmaşık anlatımı çok seven Mallarmé sıradan, gündelik konuları küçümsemiş, yoğun anlatımı yeğlemiş ve bir düşünceyi geliştirip açıklamayı gereksiz bulmuştur. Ona göre her kutsal olay gibi, şiir de gizem dolu olmalıdır. Bu nedenle “kapalılık” ve “anlaşılmazlık” şiirin özüdür. Kavramları simgelerle aktarma, nesneleri adlarıyla belirtme yerine okurda söz konusu nesnelere ilişkin bir izlenim uyandırma çabası, Mallarmé’ye özgü şiir anlayışının temelini oluşturmuştur.

19. yüzyıl Fransız şiirinde sembolizmin öncülerinden olan Mallerme’nin, dünya edebiyatına büyüt etkisi görülür.

Eserleri (başlıca)

L’après-midi d’un faune, 1876 (Bir Faun’un Öğleden Sonrası)
Les Dieux antiques, 1879 (Eski Tanrılar)
Poésies, 1899, (Şiirler)
Album de vers et de prose, pages, 1887, (Düzyazı ve Şiir Albümü, Sayfalar)
Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, 1897 (Bir Zar Atımı Rastlantıyı Hiçbir Zaman Oratadan Kaldırmaz)
Divagations, 1897, (Gelişigüzel Düşünceler)