Adnan Binyazar Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (Edebi ve Siyasi Şahsiyetler)

Adnan Binyazar. Türk yazar, öğretmen, eleştirmen(7 Mart 1934 Diyarbakır.) .

Dicle Köy Enstitüsü’nü, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Çorum ve Maraş İlköğretmen okullarında, Hacettepe Üniversitesi Temel Bilimler Yüksek Okulu’nda, Gazi Eğitim Enstitüsü’nde, Şentepe Lisesi’nde, Ankara Devlet Konservatuvarı’nda, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu’nda öğretmenlik yaptı; Türk Tarih Kurumu’nda çalıştı. 1978’de Kültür Bakanlığı Tanıtma ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı’na getirildi. Bu görevi sırasında Ulusal Kültür ve Çeviri dergilerinin sorumlu yönetmenliğini yaptı; Türk Dil Kurumu Yayın Kolu Başkanlığına seçildi. 1981’de gittiği Berlin’de Eğitim Senatosu’nda çalıştı. Bu dönemde, (İncila Özhan’la) altı ciltlik Türkçe/Dil ve Okuma Kitabı’nı ve bu çalışmalara yönelik bir Öğretmen Kılavuzu’nu yazdı. Gymnasium’ların ilk ve ikinci aşamaları için Türkçe Müfredat Programı hazırlama kurullarına başkanlık yapan Binyazar, İsveç ve İsviçre’de öğretmen yetiştirme, Hollanda’da kitap yazma projelerinde görev aldı; 1999’da Berlin Senatosu’ndan emekliye ayrıldı. Alman okullarında Türkçenin ikinci yabancı dil olarak okutulması üzerine, bu derslerin çerçeve planına uygun Türkçe 1, 2 kitaplarını yazdı. Kültür Koleji’nce hazırlatılan Çağdaş Türkçe kitaplarının yazarları arasında
yer aldı.

edebi_sahsiyetler/adnan_binyazar

Eserleri

 • Ağıt Toplumu (Deneme)
 • Ay Bazen Mavidir Bütün Öyküleri
 • Ayna (Deneme)
 • Dede Korkut (Halk kültürü)
 • Duyguların Anakarası (Deneme)
 • Halk Anlatıları (Halk edebiyatı)
 • Kan Turalı (Halk Edebiyatı)
 • Masalını Yitiren Dev (Biyografi)
 • On Beş Türk Masalı (Halk edebiyatı)
 • Ozanlar / Yazarlar / Kitaplar (Roman)
 • Ölümün Gölgesi Yok (Roman) –
 • Şairin Kedisi (Öykü) – Can Yayınları
 • Toplum ve Edebiyat (Deneme)
 • Yazma Öğretimi Yazma Sanatı (Eğitim)