Tarihi Eserler

Akşebe Sultan Mescidi Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Akşebe Sultan Mescidi. Alanya’da Selçuklu dönemine ait bir mescid.

Kitabesine göre yapı,
1. Alâeddin Keykubad’ın bendelerinden Akşebe’nin (Akçebe) 628 (1231) yılında inşa ettirdiği bir mesciddir. Kalenin içinde iç kale yolu üzerinde yer alır. İki bölümlüdür ve bü­yük kısmı tuğladan yapılmıştır. Yapının kuzeybatısında bulunan minare, taş kai­de üzerine tuğla gövdeli olup aralarında sırlı tuğla kalıntıları farkedilmektedir. Kare planlı ana yapının duvarları tuğla­dan örülmüş, üzeri kubbe ile örtülmüş­tür. Doğusunda duvarına bitişik, kısmen moloz taşın da kullanılmış olduğu iki bö­lümlü bir ek yapı yer almaktadır. Bu bi­nanın kuzey bölümü enine tonozlu, gü­ney bölümü ise kubbelidir ve bu iki bö­lüm geniş bir kemerle birbirine bağlan­mıştır. Kubbeli bölümün güney duvarın­da mihrap nişi, doğu duvarında da ge­niş kemerli ve basamaklı giriş kısmı bulunmaktadır. Tonozlu bölümün türbe ol­duğu ve eskiden burada üzeri çini kap­lamalı bir sandukanın yer aldığı tahmin edilmektedir. Bu ek yapı, sonradan örü­lerek kapatılmış üç açıklıkla ana yapıya bağlıdır.

DİA

İlgili Makaleler