Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, insanın toplum yaşamı­nın, insan grupları ile toplumlarının bilimsel incelemesidir. Sosyoloji, sosyal varlıklar olarak bizim kendi kendi davranışımızı ele aldığından, başdön- dürücü ve zorlayıcı bir girişimdir. Sos­yolojik incelemenin kapsamı son dere­ce, sokakta bireyler arasında gerçekle­şen karşılaşmalardan, İslami köktendincilik gibi küresel toplumsal süreçlere yayılacak kadar, geniştir.

Çoğumuz dünyayı, kendi yaşamı­mızın bildik özellikleri bakımından görürüz. Sosyoloji, bizim neden oldu­ğumuz gibi olduğumuz ve neden davranıyor olduğumuz gibi davrandığı­mız hakkında, çok daha geniş bir bakış açısını benimsememiz gerektiğini orta­ya koymaktadır. Bize, doğal, kaçınıl­maz, iyi ya da doğru diye gördükleri­mizin böyle olmayabileceklerini ve yaşamımızın “verilerinin” tarihsel ve toplumsal güçler tarafından büyük ölçüde belirlendiklerini öğretir. Bireysel yaşamlarımınız, toplumsal yaşantıları­mızın bağlamlarım yansıtüğı o ince, ancak karmaşık ve esaslı yolları anla­mak, sosyolojik bakış açısı için temeldir.