Mikro Sosyoloji

Sosyal Kategori

 

Bir veya daha çok ortak özellikleri bulunan şahıslar beraberce bir kategori meydana getirirler. Ancak bu özellikler sosyal mevki ve sosyal münasebetler için bir önem arzediyorsa sosyal kategori söz konusudur. Bir sosyal kategori meydana getiren şahısların karşılıklı temas, haberleşme ve sosyal ilişkilere ihtiyaçları olmadığı gibi, yerel yakınlıkları da gerekli değildir. Mesela Almanya’da ziraati kendilerine ek bir çalışma alanı seçen şahıslar bir sosyal grup değil sosyal kategoridirler. O halde sosyal kategoriler yalnızca düşüncede vardırlar ve bir terkipden ibarettirler. Onları yazıya geçirmek veya tabloda ortaya koymak mümkündür. Biz ancak bir sosyal kategorideki tek tek fertlerin ve temsilcilerinin fotoğraflarını çekebiliriz. Zira bir sosyal kategori çerçevesinde grup oluşturan insanların topluca ve bir grup halinde fotoğraflarını çekmek zaman ve mekân yakınlığı ve birlikteliği bulunmadığı için mümkün değildir.