Görsel Yok

Formel ve İnformel Gruplar

27 Kasım 2013 sosyolog 0

Birincil ve ikincil grup ayrımları yanında, sosyal grubu analiz eden yaygın ve güvenilir ayrımlardan biri de formel ve informel şeklindeki ayrımdır. Bu tarz bir ayrımda, […]

Görsel Yok

Pozisyon-Rol-Statü

27 Kasım 2013 sosyolog 0

Toplumun temel görevi, kendisi ile fert arasında yer alan; tampon vazifesi gören sosyo-kültürel kişiyi meydana getirmektir. Toplumun bütünlüğü ve sürekliliği-sosyo kültürel kurallara uymakla sağlanır. Ferdin […]

Görsel Yok

Liderlik Çeşitleri

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Max Weber otorite tiplerini açıklamada çıkış noktası olarak “meşruiyet” ölçüsünü temel alır. Weber’e göre üç meşruiyet tipi vardır: a. Geleneksel b. Karizmatik c. Yasal. […]

Görsel Yok

Sosyal Kategori

27 Kasım 2013 sosyolog 0

  Bir veya daha çok ortak özellikleri bulunan şahıslar beraberce bir kategori meydana getirirler. Ancak bu özellikler sosyal mevki ve sosyal münasebetler için bir önem […]