Edebiyat

Said Emre Kimdir, Hayatı

Said Emre (16. yy. Şâirlerinden)

Şiirlerinden Bektaşî olduğu anlaşılan Said Emre’nin hayatı hakkında fazla bir bilgi mevcud değildir. Tarikatta önemli bir yeri olan Hacım Sultan’dan el aldığı bilinen şairin, saf, eski Anadolu Türkçesi ile şiir yazanların başında geldiği görülür. Bu yüzden, Anadolu Türkçesinin edebî bir dil halini almasında emeği geçenlerin arasında onun önemii bir mevkii vardır. Şiirlerinde Yunus Emre’yi andıran bir üslub kullanması, onun şiirlerinin Yunus’un şiirleriyle karıştırılmasına yol açmıştır. Sade, duru bir dili, akıcı bir üslubu olup, kendisinden sonra gelen Bektaşi şâirlerine uzun süre tesir etmiştir. Şiirleri Bektaşî tekkelerinde saklı bazı şiir mecmualarında dağınık halde bulunmaktadır.

İlgili Makaleler