Atik Ali Paşa Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Atik Ali Paşa Camii,  İstanbul’un Karagümrük semtinde,bir cami.

Kurucusunun Çemberlitaş’taki aynı ad­la anılan diğer camiinden ayırt etmek için buraya önceleri Vasat Ali Paşa veya Zincirlikuyu Camii de denilirdi. Cami, II. Bayezid devri veziriazamlarından Atik Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1058 (1648) zelzelesinde minaresinin bir kıs­mı ile son cemaat yeri yıkılmış, ahşap olarak yapılan bu kısım son yıllarda, eski izlere göre dört payeye dayanan ke­merler üzerine oturan üç kubbeli bir revak halinde yeniden inşa edilmiştir. Ca­mi, erken Osmanlı devrinde yaygın olan çok kubbeli camiler tipinin küçültülmüş bir benzeridir. Dikdörtgen mekân, iki kalın payenin yardımıyla altı bölüme ay­rılarak bunların üzerleri kubbelerle ör­tülmüş, duvarlar bir sıra kesme taş, üç sıra tuğladan şeritler halinde örülmüş­tür. Fazla süslü olmamakla beraber gü­zel bir mermer minberi vardır. Yakının­daki medrese Sadrazam Semiz Ali Paşa’nın vakfıdır. Karşısındaki nazirede ise hattat Mustafa Rakım Efendi’nin tür­besi bulunmaktadır. Yine yakınında in­şa edilmiş olan hamam bugün ortadan kalkmıştır.

DİA