Malik Aksel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Sanatı

Malik Aksel. (1903-1987) Halk resimleri üzerindeki çalışmalarıyla tanınan ressam ve yazar.

Selanik yakınlarında Katerin’de doğdu.İlk öğrenimini Serez’de yaptı. Daha sonra İstanbul’da Bayezid Numune Mektebi’ne devam etti.1921’de Darülmuallimi’nden mezun olup öğretmenliğe başladı.Yüksek öğrenimini,1928’de devletçe açılan bir imtihanı kazanarak gittiği Almanya’da, Berlin Yüksek Resim Öğretmen Okulu’nda tamamladı.Burada bir yandan Prof.Grossmann’ın atölyesinde yağlı boya ve gravür çalışmalarını sürdürürken bir yandan da M.Libermann ile halkın hayatından sahneler, portre ve peysajlar yapan L.Corinth’in çalışmalarını yakından takip etti.Yurda döndüğü 1932’den 1968’e kadar Gazi Eğitim Enstitüsü ve Çapa Eğitim Enstitüsü’nde resim ve sanat tarihi öğretmenliği yaptı.1968’de emekli oldu.15 Şubat 1987’de İstanbul’da öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

Sanat hayatına 1924’te,Galatasaray Lisesi’nde açılan güzel sanatlar sergisine sulu boya resimleriyle iştirak ederek giren Malik Aksel,daha sonra yurt içinde ve yurt dışında birçok sergiye katıldı.Bazı resimleri İstanbul Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ne alındı.Resimlerinde büyük ölçüde mahalli renk ve motiflere yer veren Aksel konu olarak daha çok Anadolu köy hayatını ve halk eserlerini işledi.Türk mahalli hayatını tasvir ettiği figüratif çalışma ve kompozisyonlar yanında Anadolu halk resim sanatı ve folkloru,dini resimler gibi konular üzerinde de dikkate değer araştırmalar yaptı.

Çeşitli dergilerde kalan ve daha çok deneme,inceleme,hatıra ve sohbet mahiyetinde olan yazıları dışında kitap halindeki eserleri şunlardır: Resim Sergisinde Otuz Gün (1943); İstanbul Mimarisinde Kuş Evleri; Anadolu Halk Resimleri (1960); Türklerde Dini Resimler (1967); Sanat ve Folklor (1971); İstanbul’un Ortası (1977).

Diyanet İslam Ansiklopedisi