Tacettin Sultan Camii (Tarihi Mekanlar ve Eserler)

Tacettin Sultan Camii

Tarihi-Eserler-1/tacettin camii Hamamönü mevkii Şair Mehmet Akif Ersoy sokağında bulunmaktadır, Karacabey İmareti yakınında bulunan cami, aynı adı taşıyan türbeye bitişik, kesme taş duvarlı, kiremit çatılıdır. Planı uzunlamasına dikdörtgen ve son cemaatlidir. Türbe batısında yer alır.

İlk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında Celveti Tarikatı için tekke olarak yapılmış olan bina en son Abdül Mecit zamanında yapılan İmar hareketleri esnasında yenilenmiştir. Caminin beden duvarlarındaki işçilik ve organlardaki inşa tarzı 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başındaki mimari tarzı gösterir. Hakikat halde kapısının üzerindeki kitabe de bu yenileme yazılıdır. Diğer yandan caminin kıble tarafında cami’nin banisine ait bir de türbe bulunmakta olup türbede Tacettin İbrahim ve oğlu gömülüdür.

Cami’nin türbe tarafına açılan penceresi üzerinde 1242 H. Tarihi okunmaktadır.Hamamönü mevkii şair Mehmet Akif Ersoy Sokağında bulunmaktadır. Boyuna dikdörtgen planda tamamen kesme taş kaplama olarak yapılmış beden duvarlarındaki pencereler ve kaş kemerlerinin şekli eserin çok geç devre ait olduğunu göstermektedir. İlk defa Kanuni Sultan Süleyman zamanında Celvati tarikatı için tekke olarak yapılmış olan bina en son Abdülmecit zamanında yapılan imar hareketleri esnasında yenilenmiş. Caminin beden duvarlarındaki işçilik ve organlardaki inşa tarzı 19. yÜzyıl sonu ve 20.Yüzyıl başındaki mimari tarzı gösterir. Hakikat holde kapısının üzerinde kitabede bir yenilenme yazılıdır. Diğer yandan camii kıble tarafında caminin bünyesine ait birde türbe bulunmakta olup, türbede Tacettin İbrahim ve oğlu gömülüdür. Camii’nin türbe tarafına açılan pencere üzerinde 1242 H. tarihi okunmaktadır.