Edebiyat

Kadro Dergisi Yazarları, Amacı

Kadro. İktisadî devletçiliği savunan aylık fikir dergisi.

1932 Ocak ayından 1934 Aralık ayına kadar 36 sayı çıktı. Derginin kurucuları Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Tör, Burhan Belge, İsmail Hüsrev Tökin’di, Atatürk Devrimleri’nin dayandığı ilkeleri belirlemeğe çalışan Kadro dergisi, devlet yönetiminde ilerici ve öncü bir eleman kadrosunun varlığını gerekli sayıyordu. Bu yönüyle işçi sınıfı ihtilâlini öneren Marksçılıktan ayrılmaktaydı. Dergide devletçiliğin iikeleri, genç Türkiye Cumhuriyetinin halkçı niteliği, halka yönelen sanat konularında yazılara yer veriliyordu. Devletçilik ve liberalizm arasındaki sürtüşmeler yüzünden derginin imtiyaz sahibi Yakup Kadri’nin Bern elçiliğine tayin edilmesi üzerine üç yıldır her ay çıkan Kadro’nun yayını sona erdi.

Kadro dergisinin yazarları kendilerini Kemalist olarak tanımlamakla birlikte, dönemin Almanya ve İtalya rejimlerinin Türkiye için de iyi bir alternatif olacağını düşünen Recep Peker gibi Kemalistlere nisbeten özel sektöre daha uzak duran bir bakışa sahiptiler. O yıllarda, Kemalizmin söz konusu iki kanadı arasında Kadro dergisi etrafında gerçekleşen tartışmalar, dönemin politikaları ve gündemi hakkında zengin bir kaynak teşkil etmektedir.

İlgili Makaleler