Hüseyin Siret Özsever Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hüseyin Siret Özsever (1872-1959)

Türk, şair. Yoğun bir duygusallıktaki şiirleriyle tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, 27 Şubat 1959’da aynı kentte öldü. Bir süre Saint Joseph Fransız Lisesi’nde okudu. Hariciye Mektuhçr Kalemi’nde ve Nafıa Nezareti Tercüme Kalemi’nde memulluk etti. 1897’de Servet-i Fünun dergisinde yazmaya başladı. II. Abdülhamid’ in siyasetine karşı olduğu için Malatya’nın ilçelerinden Hısnımansur’a (Adıyaman) tahrirat kâtibi olarak gönderildi. İsmail Hakkı Paşa’nın aracılığıyla Mersin’e atandı. Oradan İskenderiye’ye kaçtı. Kahire’ye geçti. Damad Mahmud Celaleddin Paşa’nın (1853-1903) çağrısı üzerine Paris’e gitti. Paris’teyken, Yıldız Sarayı’na dinamit konulması olayına adı karıştı ve İstanbul hükümeti tarafından Celaleddin Paşa ve Hoca Kadri Bey’le (1860-1918) birlikte cinayetle suçlanıp idama mahkûm edildi. 1902’de Paris’te toplanan I.Jön Türk Kongresi’ne katıldı ve açış konuşmasını yaptı. II.Meşrutiyet’in ilanından sonra 1908’de Türkiye’ye döndü. Bursa vilayet mektupçusu oldu. Daha sonra Hazine-i Evrak Müdürlüğü’ne atandı. Hariciye matbuat müdürü oldu. 1913’teki Babıali baskınına karıştı. Daha sonra da İttihatçılar’ın yönetimini onaylamadığı için yurt dışına gitti. 1918’de Mütareke’den sonra İstanbul’a döndü. Çeşitli memurluk görevlerinde bulundu. Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Darüşşafaka Lisesi’nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

İlk şiirlerini Ömer Senih adıyla yayımlamıştır. Nazım tekniğine, dile önem vermiş ve duygusal şiirler yazmıştır. Daha sonraları aşk ve sevgi konularına yönelmiş, öteki Servet-i Fünuncular gibi tamlamalara, sözcük oyunlarına düşkünlük göstermiştir. Tevfik Fikret’in etkisinden kurtulduğu son şiirlerinde hece ölçüsünü ve dilde sadeliği denemiştir. Yalın bir dil kurmaya özen göstermiştir. Cumhuriyet dönemindeki şiirlerinde konuşma diline yönelmiştir.

Eserleri

  • Leyâli girizan (1910)
  • Bağbozumu (1928)
  • Kıvılcımlı kül (1937)
  • Üstâdın Şâiri (1937) Halid Ziya Uşaklıgil’e ithaf etmiştir
  • Kargalar (hiciv, 1939)
  • İki Kaside (1942)
  • Bir Mektubun Cevabı (1948)
  • Hüseyin Avni Ulaş (1948)

    Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi