İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgi

İlerlemecilik Nedir, İlericilik Nedir, Tanımı ve Hakkında Bilgiİlerlemecilik veya ilericilik, toplumsal reformun desteklenmesi ya da savunuculuğudur. Bir felsefe olarak, bilim, teknoloji, ekonomik kalkınma ve sosyal organizasyonun ilerlemesinin insanın durumunun iyileştirilmesi için yaşamsal önem taşıdığını ileri süren İlerleme Fikri'ne dayanmaktadır. İlerlemecilik, Avrupa'da aydınlanma çağında Avrupa'nın toplumların medenileşmemiş koşullardan uygarlığa ilerlemesini toplumun temelini oluşturan ampirik bilginin temelini güçlendirerek göstereceği inancından dolayı...

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Otoriteryanizm Nedir, Otoriterlik Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında BilgiOtoriteryenizm, güçlü merkezi güce ve sınırlı siyasal özgürlüklere sahip bir devlet biçimidir. Kişisel özgürlükler devlete bağlıdır ve otoriter bir rejim altında anayasal hesap verme sorumluluğu yoktur. Juan Linz'in 1964 tarihli otoriterliği tanımlaması, otoriter politik sistemleri dört nitelikle karakterize ediyor:Sınırlı siyasal çoğulculuk; Yani, bu tür rejimler yasama, siyasi parti ve çıkar grupları...

Dutar Nedir

İran ve Orta Asya'nın birçok yerinde kullanılan Dutar; Fars, Uygur, Özbek ve Türkmen halklarıyla adeta özdeşleşmiştir. Tar tel anlamına gelir ki Dutar, iki telli, setar üç telli, çahar tar dört telli saz demektir. Dutar, "Dütar", "Dotar", "Dotar-i Mayda" gibi imlâlarla yazılabilmektedir. Dutar'ın gövde ve sap uzunluğu.100–120 cm kadardır. Dombra gibi asıl gövde armudi biçimde ağaç oyma veya yapıştırma olabilir. Anadolu...

Türkiye Wikipedia

TürkiyeBu madde bir ülke hakkındadır. Başlığın diğer anlamları için TürkiyeTürkiye Cumhuriyeti TürkiyeBayrakMarşı: İstiklal MarşıBaşkent Ankara 39°55′K 32°50′DEn büyük şehir şehir İstanbul 41°1′K 28°57′DResmî diller TürkçeKonuşma dilleri: Türkiye'de konuşulan dillerDemonim TürkHükûmet Demokratik üniter anayasalbaşkanlık cumhuriyeti • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OktayYasama organı Türkiye Büyük Millet MeclisiOsmanlı İmparatorluğu'nun veraseti • Kurtuluş Savaşı 19 Mayıs 1919 • TBMM Hükûmeti 23 Nisan 1920 • Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 • Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923 • Mevcut anayasa 9 Kasım 1982Yüzölçümü • Toplam 783.562 km2 (37.) 302.535 mil2 • Su (%) 1,3Nüfus • 2017 sayımı 80.810.525 (18.) • Yoğunluk 105/km2 (107.) 263/mil2GSYH (SAGP) 2016 tahmini • Toplam $1,994 trilyon (13.) • Kişi başına $24.986 (47.)GSYİH (düşük) 2016 tahmini • Toplam $863,3 milyar (17.) • Kişi başına $10.817 (56.)Gini (2013) ▼ 40.0 orta · 56.İGE (2015)  0.761 yüksek · 71.Para birimi Türk lirası (₺) (TRY)Zaman dilimi UDAZD (UTC+3)Takvim gg/aa/yyyy (AD)Trafik akışı sağTelefon kodu +90ISO 3166 kodu TRInternet TLD .trWebsite turkiye.gov.trTürkiye ya da resmî...

Atmosfer Nedir, Ne Demek, Atmosfer Basıncı Hakkında Bilgi

Atmosfer (Modern Yunanca ἀτμός (atmos), 'buhar' ve σφαῖρα (sphaira), 'küre'anlamına gelir. Bir gezegeni veya başka bir cismin gövdesini çevreleyen bir katman veya bir dizi katmandır. Atmosfer veya gaz yuvarı, herhangi bir gök cisminin etrafını saran ve gaz ile buhardan oluşan tabaka.Dünya Atmosferi Dünya atmosferi, azot (yaklaşık% 78), oksijen (yaklaşık% 21), argon (yaklaşık% 0.9), karbondioksit (% 0,03) ve eser miktarda diğer gazlardan...

Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Asil (Soylu) Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Bir toplumdaki diğer sınıfların çoğundan daha fazla kabul gören ayrıcalıklara ve daha yüksek sosyal statüye sahiptir ve üyeliği tipik olarak kalıtsaldır. Asallıkla bağlantılı ayrıcalıklar, soylu olmayanlara göre veya ona göre önemli avantajlar oluşturabilir veya büyük ölçüde onurlu olabilir (örneğin, öncelik)...

Müzakere Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında Bilgi

Müzakere Nedir, Ne Demek, Tanımı Hakkında BilgiMüzakere, birbirinden birtakım şeyler elde etmek isteyen kişilerin, kurumların, devletlerin, diğer tarafı ikna etmek ve etkilemek suretiyle, kendi istekleri gibi düşünmelerini ve taleplerini kabul etmelerini sağlamaya odaklanan bilgi ve hüner sergiledikleri bir iletişim ve karar verme sürecidir.Farklılık noktalarının çözümlenmesi, bir birey ya da kolektif için avantaj elde etmek ya da çeşitli çıkarları tatmin...

Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

Milliyet Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi Milliyet, bireysel bir kişi ile devlet arasındaki yasal bir ilişkidir. Milliyet, kişi üzerindeki devlet yetkisini verir ve kişiye devletin korunmasını sağlar. Bu hak ve görevlerin devletten devlete değiştiği durumlar. Özel ve uluslararası sözleşmelerle, vatandaşlarının kim olduğunu belirlemek her devletin hakkıdır. Bu tespitler vatandaşlık yasasının bir parçasıdır. Bazı durumlarda, milliyetçilik belirlemeleri de, örneğin, vatansızlık konusunda...

Uygurlar Nedir, Uygurlar Tarihi ve Hanlığı Hakkında Bilgi

Uygurlar Nedir, Uygurlar Tarihi ve Hanlığı Hakkında Bilgi Uygurlar Doğu ve Orta Asya'da yaşayan bir Türk halkıdır. Günümüzde Uygurlar öncelikle Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur Özerk Bölgesi'ndedir ve burada resmi olarak tanınan 50 etnik azınlıktan biridir. Birçok Orta Avrasya nüfusu gibi, bunlar hem Avrupa hem de Doğu Asya nüfusuyla yakından ilişkilidir.Uygurlar, geçmişte Çin ile dostça ilişkiler kurmamış, baskı ve işkence ile...

Telekomünikasyon Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri, Hakkında Bilgi

Telekomünikasyon Nedir, Ne Demek, Tanımı, Örnekleri, Hakkında Bilgi   Telekomünikasyon tel, radyo, optik veya elektromanyetik sistemler ile işaret, sinyal, mesaj, kelime, yazı, görüntü ve ses ya da herhangi bir doğa bilgisinin iletilmesidir. Telekomünikasyon, iletişim katılımcıları arasında bilgi alışverişi teknolojinin kullanımını içerdiğinde ortaya çıkar. Elektriksel olarak kablolar ya da elektromanyetik radyasyon yoluyla fiziksel ortam üzerinden iletilir. Bu gibi iletim yolları çoğu...

Avangard Nedir, Avangart Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında Bilgi

Avangard Nedir, Avangart Ne Demek, Tanımı, Örnekleri Hakkında BilgiAvangard ya da Avangart, bir sanat ve düşünce akımını, çağına göre yeni bir görüşü başlatan kimse veya eser. Kültür veya topluma göre radikal veya sıradışı, geleneksel olmayan, estetik yenilik ve ilk kabul edilemezlik ile karakterize edilebilir ve üretici ile tüketici arasındaki ilişkinin eleştirisini sunabilir. Avangard, öncelikle kültürel alanda norm ya da statüko...

Peronizm Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Politikaları Hakkında Bilgi

Peronizm Nedir, Ne Demek, Tanımı ve Politikaları Hakkında BilgiPeronizm (İspanyolca: peronismo) veya Adaletçilik (justicialismo), eski Cumhurbaşkanı Juan Domingo Perón ve ikinci eşi Eva Perón'un politik ideolojisine ve mirasına dayanan Arjantinli bir siyasi harekettir.Peronist Adaletçi Parti (Partido Justicialista), ismini sosyal adalet kavramından almaktadır (İspanyolca: justicia social). 1946'daki kuruluşundan bu yana Peronist adaylar, yasaklanmadıkları 12 cumhurbaşkanlığı seçiminden dokuzunu kazandı. 2018 itibariyle, Perón...

Keynesyen İktisat Nedir, Keynesçilik Nedir, Keynesyen Teorisi Hakkında Bilgi

Keynesyen İktisat Nedir, Keynesçilik Nedir, Keynesyen Teorisi Hakkında BilgiKeynesyen Devrim, ekonomideki istihdam düzeyini belirleyen faktörlerle ilgili olarak iktisat teorisinin temel bir tekrarıydı. Devrim o zamanki ortodoks ekonomik çerçeveye, yani neo-klasik iktisada karşı kuruldu.Keynesyen Devrim'in ilk aşaması, Keynes'in 1936'da Genel Teorisinin yayınlanmasını izleyen yıllarda gerçekleşti. İstihdamın neoklasik bir istihdam anlayışı yerine Keynes'in arzın değil arz düzeyinin istihdam seviyelerini belirleyen bir...