Kozmopolitizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Hakkında Bilgi

kozmopolitizm, bütün insanların ortak bir ahlaka dayalı, tek bir topluluğa ait olduğu ideolojisidir. Herhangi bir şekilde kozmopolitizm fikrine uyan bir kişiye kozmopolit veya kozmopolit denir. Kozmopolit bir topluluk, kapsayıcı bir ahlak, paylaşılan bir ekonomik ilişki veya farklı ulusları kapsayan siyasi bir yapıya dayanabilir. Kozmopolit bir toplulukta farklı yerlerden (örneğin ulus-devletler) bireyler karşılıklı saygıyla ilişkiler kurarlar. Örnek olarak, Kwame Anthony Appiah,...

Minarşizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Felsefesi Hakkında Bilgi

Minarşizm (aynı zamanda minimal devletçilik, küçük devlet veya sınırlı devlet liberteryenizmi olarak da bilinir). Özgürlükçü siyaset felsefesinde, bir gece bekçisi devleti veya minarşizmi, tek işlevi vatandaşlarına ordu, polis ve mahkemeler sağlamak, böylece saldırganlık, hırsızlık, sözleşme ihlali ve dolandırıcılığa karşı korumak olan bir devlet modelidir. ve mülkiyet yasalarının yürürlüğe konması.    Ondokuzuncu yüzyıl Britanya, tarihçi Charles Townshend tarafından Batı ülkeleri arasında...

Troçkizm Nedir, Ne Demek, Tanımı, Teorisi Hakkında Bilgi

Troçkizm, Rus devrimci Leon Troçki'nin savunduğu Marksizm teorisidir. Troçki, ortodoks bir Marksist ve Bolşevik-Leninist olarak tanımladı. Proletaryanın öncü bir partisinin, proleter enternasyonalizminin ve işçi sınıfının kendi özgürleşmesi ve kitlesel demokrasiye dayanan proletaryanın diktatörlüğünün kurulmasını destekledi. Troçkistler, bir ülkedeki Joseph Stalin'in sosyalizm teorisine Troçki'nin sürekli devrim teorisi lehine karşı çıktıkları için Stalinizm'i eleştiriyorlar. Trotskistler de, Sovyetler Birliği'nde Stalin döneminde gelişen...

Transhümanizm Nedir, Ne Demek, Transhümanizm Felsefesi Hakkında Bilgi

  Transhümanizm (H + veya h + olarak kısaltılır), insan zekasını ve fizyolojisini büyük ölçüde iyileştirmek için geniş ölçüde kullanılabilir olan sofistike teknolojiler geliştirerek ve yaparak insan koşulunun dönüşümünü savunan uluslararası bir felsefi harekettir. Transhümanist düşünürler, temel teknolojilerin sınırlarını aşabilecek yeni teknolojilerin potansiyel faydalarını ve tehlikelerini ve bu tür teknolojilerin kullanılmasının etik sınırlarını  inceler. En yaygın transhümanist tezi, insanın nihayetinde, kendinden...

Floroskopi Nedir, Ne Demek, Çalışma Prensibi Hakkında Bilgi

Floroskopi (/ flʊəˈrɒskəpi / ), bir nesnenin iç kısmının gerçek zamanlı hareketli görüntülerini elde etmek için X ışınlarını kullanan bir görüntüleme tekniğidir. Bir doktorun, hastanın iç yapısını ve işlevini görmesini sağlar, böylece kalbin pompalanması veya yutma hareketinin, Örneğin, izlenebilir. Bu hem tanı hem de tedavi için faydalıdır ve genel radyoloji, girişimsel radyoloji ve görüntü kılavuzluğunda yapılan ameliyatlarda ortaya çıkar....

Fransiyum Nedir, Ne Demek, Özellikleri Hakkında Bilgi

Fransiyum, sembolü Fr ve atom numarası 87 olan bir kimyasal elementtir. Eka-sezyum olarak bilinirdi. Bu son derece radyoaktiftir; en istikrarlı izotopu olan fransiyum-223 (başlangıçta doğal çöküntü zincirinden sonra aktinum K olarak adlandırılır), sadece 22 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Sadece sezyumun ardında ikinci en az elektronegatif unsurdur ve ikinci derecede nadiren doğal olarak meydana gelen elementtir (astatinden sonra). Fransiyumun...

Genetik Nedir, Ne Demek, Tarihi, Hakkında Bilgi

Genetik, genlerin, genetik çeşitliliğin ve organizmalardaki kalıtımın araştırılmasıyla ilgili bir biyoloji dalıdır. Bilim adamı ve Augustinian rahibi Gregor Mendel, 19. yüzyılın sonlarında genetik keşfetti. Mendel, "kalıtsal miras" üzerinde çalışmış, kalıpların ebeveynlerden yavrulara aktarılma biçimlerindeki desenler. Organizmaların (bezelye bitkileri), ayrık "kalıtım birimleri" yoluyla kalıtsal olarak kaldığını gözlemlemiştir. Bugün hala kullanılan bu terim, gen olarak adlandırılan şeyin biraz belirsiz bir tanımıdır. Genlerin kalıtsal...

Akustik Nedir, Ne Demek, Akustik Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Akustik, titreşim, ses, ultrason ve infrasound gibi konular dahil olmak üzere, gazlar, sıvılar ve katılardaki tüm mekanik dalgaların incelenmesiyle ilgilenen fizik dalıdır. Akustik alanında çalışan bir bilim adamı bir akustik uzmanıdır. Akustik teknolojisi alanında çalışan biri akustik mühendis olarak adlandırılabilir. Akustik uygulaması, ses ve gürültü kontrol endüstrileri arasında en belirgin olanı ile modern toplumun hemen hemen her alanında mevcuttur. İşitme,...

İskemi Nedir, Ne Demek, Tanımı, Belirtileri Hakkında Bilgi

İskemi, dokulara kan tedarikinde bir kısıtlamadır ve hücresel metabolizma için gerekli olan oksijen kıtlığına neden olur (dokuyu canlı tutmak için).  İskemi genellikle kan damarlarındaki problemlerden kaynaklanır, bunun sonucu olarak dokuda hasar veya fonksiyon bozukluğu vardır. Ayrıca bazen bir tıkanıklıktan (vazokonstriksiyon, tromboz veya embolizm gibi) kaynaklanan vücudun belirli bir bölümünde lokal anemi anlamına gelir. İskemi, sadece oksijen yetersizliğini değil, aynı...

Hipokalemi Nedir, Ne Demek, Belirtiler ve Semptomlar Hakkında Bilgi

Hipokalemi, kan serumunda düşük bir potasyum seviyesidir (K +).  Hafif derecede düşük seviyeler tipik olarak semptomlara neden olmaz.  Belirtiler yorgun hissetmek, bacak krampları, halsizlik ve kabızlığı içerebilir.  Genellikle çok yavaş olan ve kalp durmasına neden olabilecek anormal kalp ritmi riskini artırır. Hipokaleminin nedenleri arasında kusma, ishal, furosemid ve steroidler gibi ilaçlar, diyaliz, diyabet insipidus, hiperaldosteronizm, hipomagnezemi ve diyette yeterli miktarda...

meclis

1. Meşrutiyet Nedir?

Kanun-i Esasi

1. Meşrutiyet Nedir?

1. Meşrutiyet

1. Meşrutiyet Nedir?