Ahmet Kabaklı Kimdir, Hayatı, Eserleri

Ahmet Kabaklı. Yazar, şair.  24 Mayıs 1924’te Elazığ, Harput’ta doğdu, 8 Şubat 2001’de öldü. “Kabaklı” soyadı Harputlu atalarının lakabından gelir. Müezzin olan babası Ömer Efendi’yi 1926’da, iki buçuk yaşında kaybetmiş; binbir güçlük içinde okuyup kendini yetiştirmiştir. İlk, orta, lise tahsilini El-Aziz’de yaptıktan sonra 1944’te, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu parasız yatılı imtihanını kazanarak, Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünü bitirdi. 1948 – 1950 arasında akserliğini yaptı. 1951-56 arası Aydın Lisesinde edebiyat öğretmenliği yaptı ve bu dönemde yılında Matematik öğretmeni Meşkure Hanım’la tanıştı ve evlendi (1952 ). 1956 sonbaharında, bir yıllık eğitim stajı için Milli Eğitim Bakanlığınca Paris’e gönderildi. Dönüşünde Aydın’dan İstanbul Çapa Eğitim Enstitüsü edebiyat öğretmenliğine atandı. 1958-69 arasında on bir yıl burada çalışan Ahmed Kabaklı, 1969 Mayısında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulunda görevlendirildi. Aydın’da Edebiyat öğretmeni iken Ankara Hukuk Fakültesi’ne yazılan Kabaklı, 1959’da bu fakülteyi de bitirdi.

Kabaklı’nın ilk yazısı, 1947’de Son Saat Gazetesinde çıkan Yunus Emre’ye dair bir makaledir. Bu tarihten sonra Hareket, Bizim Türkiye, Hisar dergilerinde şiirler, polemik yazılar ve edebi makaleler yazmış bulunan Ahmed Kabaklı, 1956’da Tercüman Gazetesinin fıkra yarışmasını, Y. Kadri Karaosmanoğlu, Cihad Baban ve Kadircan Kaflı’nın teşkil ettikleri jürinin kararıyla kazandı. Bu gazetede 1961’den itibaren 20 sene kadar “Gün Işığında” başlıklı yazılarını yazmıştır. Vefatına kadar da Türkiye Gazetesinde aynı başlıkla yazılarına devam etmiştir.

Ahmed Kabaklı, ayrıca 1972 yılından beri Türk Edebiyat Cemiyeti adına Türk Edebiyatı dergisini yayınlamıştır.

1978 yılında Meşkure Kabaklı, Rıfat İzzet Çokum, Sevinç Çokum, İskender Öksüz, Cahit Dodanlı Emine Işınsu Öksüz, Tahir Kutsi Makal, Süha Burçkin, İrfan Atagün, Halis Akaydın, İsmail Gerçeksöz ile beraber Türk Edebiyatı Vakfı ‘nı kurdu ve ölünceye dek başkanlığını yaptı.

1995 yılından itibaren Türk Dil Kurumu asil üyeliğini görevini de sürdüren Kabaklı’ya. 14 Aralık 1996’da Aydınlar Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun desteği ile düzenlenen törende, Atatürk Kültür Merkezi’nde kendisine “Şeyhülmuharririn” unvanı verildi.

Ahmed Kabaklı’nın en büyük eseri Türk Edebiyatı 1-2-3-4-5 (5 Ciltlik en önemli eseri)  yayınlanmıştır. Ayrıca Charles Dickens’ten çevirdiği Pikvik’in Maceraları (1962) adlı tercüme bir mizah ve ibret romanı, Ahmed Rasim’den sadeleştirdiği Şehir Mektubları (Cild-1, 1971), 1001 Temel Eser dizisi yeralan, Aziz Efendi’den aktardığı Muhayyelat-ı Aziz Efendi (1973) adlı eserleri vardır.

Diğer eserleri: Mehmed Akif, Yunus Emre, Mevlana, Şiir İncelemeleri, Doğudan Doğuş, Sultanü ş Şuara Necip Fazıl, Şair i Cihan Nedim, Ejderha Taşı, Aşık Edebiyatı, Türkiye’yi Yoğuranlar, Alperen, Sınırların Ötesinde Ecurufya , Sohbetler 1-2

İktisadi, sosyal eserleri ise: Müslüman Türkiye, Mabed ve Millet, Kültür Emperyalizmi, Bürokrasi
ve Biz, Bizim Alkibiades. Çıktığı dönemde büyük ses getiren Temellerin Duruşması (1-2) nda ise Cumhuriyet devri çeşitli yönlerden ele alınmıştır.