Edebiyat

Ahmed Haki İzler, Kimdir, Hayatı (Edebiyat Dünyası Şahsiyetleri)

Ahmed Haki İzler

edebiyat-sozlugu/edebiyat-kalem” 206″ 153″ Cumhuriyet devri Türk şairi. Aslen Türkistanlıdır. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Türkistan muharebelerinde yer almış ve burada yakınlarını kaybetmiş, uzun seyahatlerden sonra Konya’ya gelip yerleşmiştir.

Her türlü gösterişten ve dünya mevkilerinden uzak durmuştur. Konuşmalarında daussıla (sıla hasreti) yani nostalji hissedilirdi. Çocukluğunun geçtiği maziye (geçmişe) hasret, Türkistan’ın istilasından dolayı nefret duyar ve memleketinin içine düştüğü kötü hali düşünürdü. Hafızası kuvvetli ve sağlamdı. Konuştuğu bir sözü gerekmedikçe tekrarlamazdı.

Arap ve Fars edebiyatı ve lisanları ile Türkçenin bütün lehçelerine vakıftı. Anlaşılmayan beyitlerin anahtarı ondaydı. Bütün hurafeleri, batıl şeyleri rezil ederken, Fuzuli, Hafız-ı Şirazi ve Şa’d-i Şirazi’den sık sık şiirler okurdu.
Konya’nın Köprübaşı Mahallesinde Ovalıoğlu Camii bahçesinde hayatının son senelerini geçirmiş ve 1973’te vefat etmiştir. Kabri Üçler mezarlığındadır.