Hz.Şuayb, Şuayb Peygamber Hayatı, Kıssası, Kısaca, Özeti

Şuayb Peygamber

Kur’ân-ı Kerîm’de adı geçen peygamberlerdendir. (K.11/89—91)‘de Hûd, Salih ve Lût’dan sonra geldiği anlaşılmaktadır. (K.29/35)’den Şuayb Peygamber’in Medyen kavmine gönderildiğini öğreniyoruz. Şuayb Peygamber’in halkının, ormanlık bir yerde  yaşadığı, dolayısıyla (K.15/78) ve diğer âyetlerde geçen “Ashabu’l-Eyke” (Koruluk Halkı) tâbiriyle bu kavmin kastedildiği tefsîrcilerin tesbitleri arasındadır.

Lût kavmi yerle bir edildikten sonra Allah bolluk içinde yüzen fakat ticaret ahlâkları çok bozuk olan Medyen kavmine Şuayb’ı peygamber olarak gönderdi. Medyen, Filistin ile Hicaz arasında Kızıldeniz sahili üzerinde büyük bir kasabaydı. “Kasas Sûresi”nden Musâ Peygamber’in de gençliğinde bu kasabaya uğradığını ve Şuayb Peygamberin kızıyla evlendiğini öğreniyoruz.

Medyen halkı ölçü ve tartıda haksızlık ve hile yapar, putlara taparak nail oldukları zenginliklere şükretmezlerdi. Şuayb Peygamber İbrahim Peygamber’in şeriatı üzerine amel etmiş ve kavmine:

  • Allah’ın birliğine inanmalarını,
  • Ticarette, ölçü ve tartılarda dikkatli davranmalarını,
  • Helâl kazancın herşeyden hayırlı olduğunu,
  • Namaz kılarak, kulluklarını göstermelerini,
  • Bu nasihatlara uymak konusunda geçmiş kavimlerden ibret almaları gerektiğini, öğütledi. Ancak kavmi kendisine itaat etmeyerek âsî oldular. Ceza olarak ani bir yer sarsıntısıyla helak edildiler.

Şuayb Peygamber’in hayatı hakkında Kur’ân’da açıklayıcı bilgiler yoktur. Bu yüzden onun hakkında yukardakilerin dışında birşey söylemek mümkün olamamaktadır.

Ancak çok sonraları ortaya çıkan bir rivayette mezarının Karn-Hattin’ de olduğuna işaret edilmektedir.