Ukaz Panayırı Nedir, Ne Demektir, Hakkında Bilgi, Anlamı

İslâmiyet’ten önce, Nahle ile Tâif arasında kurulan meşhur bir panayır. Ukaz, bütün Arabistan kabilelerinin bir araya geldikleri büyük panayır yerleri idi. Buraya çok uzak ülkelerden, diğer hiç bir panayırda bulunmayan mallar getirilirdi. Yabancı emirler zahirelerini oradan temin etmek ve büyük tacirler ile orada iş yapmak alışkanlığında idiler. Böylece şiir varışı yanında, ticâri bakımdan da Ukaz, büyük önemi olan bir panayır idi.

Bu panayırın müslümanlar açısından önemi İyad kabilesinden şair ve hatip Kuss bin Saide’nin Ukaz panayırında yaptığı tevhid inancını vurgulayan ve gelecek yeni din (İslam) ve onun tebliğcisi peygamberi (Hz. Muhammed) tabi olunmasını istediği ve bu müstakbel peygamberin de dinleyicileri arasında olduğu konuşmasıdır.

Konuşmanın Türkçe metni: Ukaz Hitabesi