Türkiye Turizm, Rize Özel Sayısı

32

Türkiye Turizm, Rize Özel Sayısı

Aylık Turistik Mecmua, Cilt: 6, Sayı: 32,
Nisan 1966

Behice Paksoy – Rize ve Rizeliler

Rize’de yetişen insan tipi de canlı, neşeli
bir kuzey tipidir. Rizeli çalışmaktan, zorlukla çarpışmaktan yılmaz. Geçimini
temin için uzak yerlere gider.

Rizeli halinden daima şikâyetçidir. Fakat bu
halini; daima daha iyiyi hazırlamak için yaptığı olarak karşılamak icap eder.

Rize’de dine düşkünlük fazladır. Medreseler
kapandıktan sonra da Rize’nin çeşitli köylerinde medrese bilgisi yayan ocaklar
faaliyete devam etmiş…

Bununla beraber Rizeliler kaba sofu
sayılmaz. Dini suiistimal eden, kendi zevkine ve menfaatine düşkün ikiyüzlü
yobaz tiplerini eli öpülecek din adamlarından ayırmakta çok mahirdirler.

Halkın başlıca gıdası olan mısırı
yetiştirmek için çok miktarda toprak ayırmak, çok zahmeti göze almak icap eder.

Rize için az-çok geçim kaynağı olan portakal
ağaçları 1950 kışında donmuştu. Soğuğa biraz daha dayanıklı olan mandalina
ağaçları ancak kurtulmuştu. Bunu gören Rizeliler portakalı bir tarafa bırakarak
mandalina ekimi yapmışlar ve böylece mandalina ticaretini geliştirmişler.

Uzaklara (gurbet) giden Rizelilerin bir
kısmı, çalıştıkları yerlere yerleşiyorlar fakat memleketlerini unutmuyorlar.
Rize hemşeriliği mekan ve zamanla gevşemez bir bağdır.

Rize ahlak bakımından yüksek bir muhittir. Burada
hırsızlığa az tesadüf edilir.

Buna karşılık namus ve şeref duygusu pek
hassastır.

Rizeli ferdiyetçi bir kimsedir. Hayatının
büyük kısmını aile içinde geçirir.