Edebiyat

Tuluî Mehmed Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kısaca , Özet

Tuluî Mehmed Efendi (1689-1757)

18. yüzyılın tanınmış dini musiki bestekârlarından, mutasavvıf ve hattat. 1689 tarihinde Mudurnu’da doğdu. Halvetiyye Şeyhi Üsküdarlı Mehmed Efendi’ye intisab etti ve Nasuhî-zâde Şeyh Ali Efendi’den hilâfet aldı. İstanbul Üsküdar’da Na’lçacı Tekkesi Şeyhi Mehmed Efendi’nin 1742’de vefâtı üzerine bu tekkenin şeyhi oldu. Bir aralık memleketi Mudurnu’ya gitti.

Orada hastalanarak 1757 tarihinde vefat etti. Segâh Durak’ı dışında diğer eserleri maalesef zamanımıza ulaşmamıştır. Sarı Yahya Efendi’den hat icazeti alan Mehmed Efendi, “Tuluî” mahlâsı ile şiirler de kaleme almıştır.

İlgili Makaleler