Simon (Atinalı) Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

30

SİMON [Atinalı] (İÖ 5.yy) Eski Yunan, filozof. Sokrates’in konuşmalarını deri üzerine yazarak unutulmaktan kurtarmıştır.

Atina’da yaşadığı bilinmektedir. Sokrates’in çağdaşı ve yakın arkadaşıdır. Dericilikle uğraşırdı. Sokrates’e yakınlığı yüzünden, felsefeye ilgi duydu. Sokrates, öğrencileriyle, Simon’un dükkânına gelir, oturur, felsefe sorunlarını tartışırdı. Simon, bu konuşmadan sonra, dinlediklerinden belleğinde kalanları deriler üzerine yazarak saklardı. Yazılı kaynakların, Diogerıes Laertius’un bildirdiğine göre otuz diyalog tutarında olan bu konuşmalar şiir, sağlık, sevgi, bilim, yücelik, yargı, yasa, müzik, sayı, varlık, eliaçıklık felsefe ve tanrılar gibi konuları içermekteydi.

Kimi dilci ve araştırıcılar Platon’un erdem, kazanç düşkünlüğü, yasa ve doğruluk kavramlarını konu edinen ve onun olduğundan kuşku duyulan yapıtları da Simon’un yazmış olduğunu ileri sürerler.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi