Samsunluların Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015)

31

Hasan
Dinçer, Halil İbrahim Zeybek, Muhammet Bahadır –
Samsunluların Türkiye’de
İllere Göre Dağılışı (2007-2015)

Samsun’a kayıtlı nüfus 2015 yılında
1.902.575’e yükselmiştir.
2015 yılı itibarıyla
857.334 Samsunlu il dışında yaşmaktadır.

2015 yılında Samsun ilçeleri arasında kayıtlı
nüfusu en fazla olan Bafra (252.165) ve en az olan ise Yakakent (28.004)’tir.

Samsun şehrinden uzaklaştıkça il dışında
yaşayan nüfusta artış olduğu görülmektedir. İl dışında yaşayanların oranı en
fazla olan Ladik (%65,83)’tir.
Ladik ilçesini sırasıyla Havza
(%65,36), Yakakent (%64,59), Alaçam (%59,31) ve Vezirköprü (%51,39) takip
etmektedir.

Samsun’dan göç etmiş Samsunlular özellikle
Marmara Bölgesi illerinde yaşamaktadırlar. Ankara, İzmir, Amasya gibi illerde
de önemli miktarda Samsunlu ikamet etmektedir.

Dinçer, Hasan ve Zeybek, Halil İbrahim ve
Bahadır, Muhammet. (2017), “Samsunluların
Türkiye’de İllere Göre Dağılışı (2007-2015)
,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür
Yayınları, Cilt: 2, (s. 877-886), Samsun