Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum Sonrası İnanışları

23

Deniz
Beyaz –
Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum
Sonrası İnanışları

Göç değişik açılardan sınıflandırılmaktadır:

• Amaç açısından; Ekonomik Göç –Ekonomik
Olmayan Göç

• Göçü tetikleyen etmenler açısından; Gönüllü
Göç-Gönülsüz Göç

• Süresi açısından; Geçici Göç – Sürekli Göç

• Son yerleşim yeri açısından, Transit Göç-
Yerleşik Göç

• Yasal Statü açısından, Yasal Göç- Kaçak Göç

• Göç edenin niteliği açısından, Vasıflı
(Beyin) Göçü – Vasıfsız Göç (s. 841).

Büyük İmparatorluklar, büyük kentlerin
tarihinde hep bir göç hikâyesi vardır. Orta Asya’dan Anadolu topraklarına
gelerek cihan devletleri kuran Türkler de olduğu gibi.

Kocaeli’nde yaklaşık 30.000 kadar Samsunlu
yaşamaktadır.

Doğum ile artık çift bir aile olur. Özellikle
kadın için yeni bir statü olan annelik başlar.

Eski Türk geleneklerinde çocuğun olmaması
büyük talihsizlik olarak sayılırdı.

Anket
Verileri

1. İki kırkı çıkmamış kadın ve bebekler
birbiriyle karşılaştırılmaz.

2. Loğusa kadın düğüne gitmez. Giderse anne
ya da bebek basık olur.

3. Loğusa kadın cenazeye giderse bebeği basık
olur.

4. Kırkı çıkmamış çocuğun bezleri akşam
dışarıda bırakılmaz. Bırakılırsa çocuk ağlangaç olur.

5. Erkek bebeğin kesilen göbeği malcı olması
için ahıra kız bebeğin mutfakçı olması için mutfağa atılır.

6. Loğusa kadın bir eve misafir olduğunda
orada yedirilir, içirilir ya da ona yumurta verilir. Nazar değmemesi için
yüzüne un veya tencere karası sürülür.

7. Loğusa kadın dışarı çıkmak zorunda kalırsa
yanına bir parça ekmek ve bir parça kömür alır bebeği koruması için kundağa
konur.

8. Bebeğin ağzı çok akarsa dayısını çorabı
ile ağzı silinir.

9. Eve tartılmamış et gelirse bebek basık
olmasın diye ete bastırılır.

10. Bebek kırklanırken kırk adet küçük taş ve
kırk kaşık su konur. Bu suya üç İhlas bir Fatiha suresi okunup üflenir (s. 844).

• Lohusa kadın tek başına dışarı çıkamaz.

• Bebek gece uyurken yalnız bırakılmaz
bırakılacaksa başına Kuran-ı Kerim konur.

• Adetli kadın bebeğe bakamaz ya da kucağına
alamaz.

• Bebeğin kırkı çıkmadan aynaya baktırılmaz
uğursuzluktur.

• Bebeği yıkayınca emzirmeden uyutmak gerekir
yoksa ömrü boyunca arabaya binince midesi bulanır (s. 845).

Adet, gelenek ve görenekler modern çağ
karşısında ayakta durmakta zorlanıyorlar. Artık kendi adetlerimizin yerine Batı
kökenli adetler uygulanmaya başladı.

Adetlerin yozlaşması tüketim toplumunun bir
sonucu olarak da karşımıza çıkmaktadır. Hastane odalarının süslenmesi, doğum
fotoğrafçılığı, ikramların hazırlanması vb. bir hizmet sektörünün doğmasına
neden olmuştur.

Beyaz, Deniz. (2017), “Samsun’dan Kocaeli’ye Göç Eden Ailelerin Doğum ve Doğum Sonrası
İnanışları
,” Geçmişten Günümüze Göç,
Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 841-846),
Samsun