Samsun’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın Üzerinden Bir Analiz

34

Ahmet
Mutlu –
Samsun’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın
Üzerinden Bir Analiz

Kent kültürü ve kentlilik bilinciyle ilgili
sorunlar, özellikle bir kente dışarıdan gelenlerin o kente uyum sağlamaları ve
kentte yaşama alışkanlığı kazanmalarıyla ilgili sorunları ifade eder.

…kırdan kente gelen bireyin kentlileşme
sürecindeki değişimi, genel olarak iki boyuta indirgenmektedir: (1) Ekonomik boyutlu
değişim; (2) Sosyal boyutlu değişim… (s. 398).

Kentlerde yaşayan insanların kendilerini
kente ait hissetmeleri ve kentle duygusal ve sosyal bağlar kurmaları,
kentlileşme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Kentler büyüdükçe kültürel
farklılıklar artmakta ve belirginleşmekte ve buna bağlı olarak da sosyal
uçurumların derinliği görünür bir hal almaktadır (s. 400).

Arena, Denge, Ekip, Haber, Halk ve Olay
gazetelerinde Ocak-Ağustos 2011 tarihleri arasında yapılan taramada konuyla
ilgili toplam 134 adet derleme yapılmıştır.

…sonuçlara göre Samsun’daki yerel gazetelerde
kentlilik konusunda en çok (% 58) “siyasal tutum ve davranışlarda ilgili
haberler yer almaktadır. Bunu (% 17) “estetik tutum ve davranışlarda
ilgili haberler izlemektedir. Ekonomik tutum ve davranışlar (% 10) ve sosyal
tutum ve davranışlarla (%12) ilgili haberlerin oranı birbirine yakındır (s. 404.

Samsun’un tarihsel önemi ve kültürel
zenginliği çerçevesinde değerlendirildiğinde, mevcut kentlilik bilinci
düşüktür.

Mutlu, Ahmet. (2011), “Samsun’da Kent Kültürü ve Kentlilik Bilinci Yerel Basın Üzerinden Bir
Analiz
,” Samsun Sempozyumu 13-16
Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 2, s. 397-407, Samsun 2012