Rize Sempozyumu – 2006: Orhan Ardıç – Rize İli Nüfus Yapısı ve En Çok Kullanılan İsimler

32

Orhan Ardıç – Rize İli Nüfus Yapısı ve En
Çok Kullanılan İsimler


Nüfus
Kütüklerine Kayıtlı En Çok Kullanılan Kadın ve Erkek İsimleri

Erkek

Kadın

Mustafa

Fatma

Mehmet

Emine

Ahmet

Ayşe

Ali

Hatice

Hasan

Havva

Bu genel tablodan anlaşılacağı üzere isim
verme kültüründe ana eğilimi dinî referanslar oluşturmaktadır. Buradaki en
etkili eğilimin ise peygamber sevgisi olduğunu görüyoruz. (s. 83)