Necmettin Halil Onan Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği

Necmettin Halil Onan. Türk şair, edebiyat tarihçisi, yazar ve öğretmen (D. Çatalca 1902 – Ö. İstanbul 1968).

Türk edebiyatının klasikleşmiş şiirlerinden olan, I. Dünya Savaşı cephelerinden Çanakkale’deki büyük Türk savunmasının hatırasını anan “Bir Yolcuya” (Dur Yolcu) şiirinin yazarı.

Yaşamı

Memur Halil Hilmi Bey ile Ayşe Nazmiye Hanım’ın oğludur. Vefa Sultanisi’ni bitirdikten sonra bir süre Güzel SanatlaAkademisi’ne devam etti. Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1925). İzmir, Ankara, Adana’da edebiyat öğretmenliği ve Maarif Vekaleti müfettişliği yaptı (1927-1943). Yüksekögretim genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlüğünde bulundu (1943-1946). 1946’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne Türk Dili ve Edebiyatı profesörü olarak atandı. İstanbul’da 18 Ağustos 1968’de vefat etti.

Edebi Kişiliği

Mütareke yıllarında şiire Nedim dergisinde başlayan şair, aruzla yazdığı ilk şiirlerinin ardından hece veznini kullandı. Aruzu bırakıp hece ölçüsünde şiirler yazmaya başladığında şiirlerini Dergâh, Hayat, Servet-i Fünun, Kitaplar, Milli Mecmua, Anadolu Mecmuası gibi dergilerde yazdı. Arı bir dille kaleme aldığı şiirlerinde Aşk, doğa ve milli duyguları işledi. Son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı etkisi görülür. Onan’ın Vakit’te tefrika edilen İşleyen Yara adlı romanıyla, Çakıl Taşları ve Bir Yudum Daha şiir kitapları ve Türk edebiyat tarihiyle ilgili çalışmaları bulunmaktadır. Ortaokullar için dilbilgisi kitapları da hazırlamıştır.

Eserleri

Şiir
Çakıl Taşları (1927), Bir Yudum Daha (1931).
Roman

İşleyen Yara  (Vakit gazetesinde tefrika edildi, 1931), Kolejli Nereye (1977)
İnceleme
İzahlı Divan Şiiri Antolojisi (1940), Namık Kemal’in Talim-i Edebiyat Üzerine Bir Risalesi (1950), Leyla ile Mecnun (Fuzuli eserinin tenkidi, 1956).
Ders Kitapları
Dilbilgisi (1928), 2 cilt,  Dilbilgisi (1934), Dilbilgisi (1943)