Lewis Mumford Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

53

MUMFORD, Lewis (1895 – 26 Ocak 1990)

ABD’li düşünür ve sosyolog. Kent planlaması ve mimarlık üstüne çalışmalarının yanı sıra toplumsal eleştirileriyle de tanınmıştır.

19 Ekim 1895’te New York Eyaleti’nde Flushing’de doğdu. Beş yıl City College of New York’un gece bölümüne devam ettiyse de bu okulu bitirmedi. New York kentinin müze ve kütüphanelerinde kendini eğitti. Daha sonra New York ve Columbia üniversitelerinde öğrenim gördü. 1919’da Dial dergisinde yazarlık ve yayın yönetmenliği yaptı. Cenevre Uluslararası İncelemeler Okulu’nda ve Darmouth College’da ders verdi. 1920’de Londra’ya giderek Sociological Review’in yayın yönetmen yardımcılığını üstlendi. 1938’de Hawai Adaları’ndan Honolulu’da kent planlaması konusunda danışmanlık yapan Mumford, 1942-1944 arasında insanbilimleri profesörü olarak Stanford Üniversitesi’nde ders verdi. 1952-1961 arasında Pennsylvania Üniversitesi’nde bölge planlaması profesörü oldu. 1963-1965 yıllarında Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi’nin başkanlığını yaptı.

İnsanm yaşadığı dünyayı yenileyebilecek güce sahip olduğuna inanan Mumford bilim-kültür ilişkisini irdeledi, büyük kent yaşamını ve gelişen teknolojiyi, insanı yabancılaştırdığı için eleştirdi. Tocqueville gibi tüm icatların ve toplumsal düzenlemelerin, sonunda insanların kişiliklerinin sürekli gelişimini ve mümkün olan’ en iyi yaşamı sağlamak gibi tek bir amaca yönelik olması gerektiğini ileri sürdü.

Kent planlamasında bahçe kentleri öneren İngiliz düşünür Ebenezer Howard’dan etkilenen Mumford, kırsal ve kentsel yerleşmelerin iyi yanlarım birleştirmeyi amaçlayan ve kendi kendine yeterli olacakları düşünülen bu yerleşme biçimini, özellikle ülkesinin toplumsal ve iktisadi yapısına uygunluğunu vurgulayarak savundu.

Technics and Civilization (“Teknik ve Uygarlık”) ve Culture of Cities (“Kentlerin Kültürü”) adlı yapıtlarında yapıların bir uygarlığın kültürel ve toplumsal sürecinin araçları olduğunu ileri sürerek, mimarlığın ve makinelerin gelişimini toplumsal koşullarla birlikte incelemenin gerekliliğini vurguladı. Çağdaş uygarlığın yeni bir ahlaki düzenlemeden geçmesi gerektiğini ileri sürdü.

1935-1951 arasında “Yaşamı Yenileme Serisi” adını verdiği bir dizi kitabında, faşizm tehlikesinin artması karşısında daha önceki pasifizmini terkede-rek, ABD’nin totaliter devletlere karşı tavır alması gerektiği yönündeki düşüncelerini açıkladı. 1939’da yayımladığı Men Must Act (“İnsanlar Eyleme Geçmeli”) adlı kitabında ABD’nin II.Dünya Savaşı’na girmesi çağrısında bulundu.

•    YAPITLAR (başlıca): The Story of Utopias, 1922, (“Ütopyaların Öyküsü”); Technics and Civilization, 1934, (“Teknik ve Uygarlık”); Culture of Cities, 1938, (“Kentlerin Kültürü”), Men Must Act, 1939, (“insanlar Eyleme Geçmeli”); The City in History, 1961, (“Tarihte Kent”); Roots of Contemporary Architecture, 1972, (“Çağdaş Mimarlığın Kökleri”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi
vikipedi, ekşi