Kai T. Erikson

53

Kai T. Erikson

Özellikle sapma ve sapkın davranışlarla
ilgilenmiştir. Çalışmalarında suç oranının zaman içinde sistemi bütünleştirerek
nasıl olumlu bir işlev gördüğünü göstermeye çalışmıştır.

Toplumlar sistem olarak düşünüldüğünde
onları diğer sistemlerden ayıranı da ahlak olarak belirleriz. Sistemi düzenli
bir şekilde koruyan da kabul ettiği ahlaki normlardır. Sistem, kabul edilmiş
ahlaki normları gözeterek, aykırı davranışları ayıklayarak/izole ederek veya
cezalandırarak kendini korumaktadır.

Erikson’a göre her toplumun sapkın davranışa
ve sapkın davranışlarda bulunanlara ihtiyacı vardır, çünkü sapkın davranışlar,
sapkın olmayan davranışların sınırlarının ne olduğunun ortaya konabilmesini sağlar.

Modern Sosyoloji Tarihi

Editör: Prof. Dr. Serap Suğur

Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2304, Eskişehir, Ocak 2013