Neil Smelser

90

Neil Smelser

Sosyolojinin kamusal alanını genişletmeye,
kavramsal ve metodolojik ayrımlar arasında köprü kurmaya ve mikro ve makro
düzeylerini birleştirmeye çalışmıştır.

Smalser, sosyolojinin kamusal alanını genişletmeye
çalışmış, kavramsal ve metodolojik ayrımlar arasında köprü kurmaya çalışmıştır.

Mikro, mezo, makro ve küresel düzeylerin eşit
analitik düzeyler olarak tanımlanması ve yorumlanması gerektiğini savunur.

Smelser, toplumsal yapının hiçbir koşul altında
toplumsal süreçlerin, toplumsal hareketlerin ve toplumsal değişmenin
analizinden ayrılamayacağını söyler.

Yapısalcı bakış açısı ile toplumsal değişme
konusuna odaklanan Smalser, sosyal sitemin karşılaştığı sorunları çözmek için
kendisini sürekli olarak uyarladığını söyler. Sistemin uyumsal düzenlenmesi
toplumsal değişmeler olarak karşımıza çıkar. Toplumda meydana gelebilecek
değişimlerin öncelikli kaynağı değerler sistemidir.

Modern Sosyoloji Tarihi

Editör: Prof. Dr. Serap Suğur

Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2304, Eskişehir, Ocak 2013